Od 1. srpna 2022 startuje projekt pražských složek Integrovaného záchranného systému I tobě koluje v žilách naše krev. Pražská policie, hasičský záchranný sbor a záchranná služba hl. města Prahy jím vybízejí své kolegyně a kolegy a motivují veřejnost k darování krve.„Chceme projektem zacílit na IZS a veřejnost, vyzvat je k dárcovství krve, a tím pomoci transfuzním stanicím v Praze najít další nové pravidelné dárce. Výzva spočívá v challenge mezi složkami IZS a veřejností. Počty dárců IZS versus veřejnost budou každý týden po dobu čtyř měsíců zaznamenány ve fiktivních nádobách na stránkách projektu I tobě v žilách koluje naše krev! - Policie České republiky, přibližuje mluvčí Krajského ředitelství policie hl. města Prahy por. Violeta Siřišťová.

Dárci mohou přicházet darovat krev v Praze do Všeobecné fakultní nemocnice, Thomayerovy fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Ústřední vojenské nemocnice. „Moji kolegové lékaři na operačních sálech, na jednotkách intenzivní péče, na hematologicko-onkologických odděleních, ti všichni jsou závislí při zachraňování životů a při léčbě pacientů na darované lidské krvi. Lékařská věda, přes její obrovské úspěchy a rozvoj, umělou krev vyrobit nedokáže. V České republice máme, a to je třeba ocenit, velmi dobře zavedený systém dárcovství krve a máme vzorné dárce. To, co stále potřebujeme, je pravidelné obnovování dárcovské základny. A to je to hlavní, co očekáváme od tohoto projektu – věříme, že IZS pomůže doplňovat a rozšířit dárcovskou základnu o nové pravidelné dárce,“ uvádí primář oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN a předseda Společnosti pro transfuzní lékařství plk. gšt. Miloš Bohoněk.

Ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral na jeho slova navazuje: „Policistům, hasičům, záchranářům ani zdravotníkům nesmí chybět odvaha a rozhodnost. Všechny profese spojuje stejný cíl – pomáhat druhým, chránit a zachraňovat životy, což dokládá i společný projekt I tobě koluje v žilách naše krev. Věřím, že příslušníci IZS dokážou inspirovat a motivovat veřejnost, dodat jí odvahu a že začnou pravidelně chodit darovat krev i ti, kdo se dosud neodhodlali."

Dárci mohou přicházet darovat krev do ÚVN v pracovních dnech v době od 7 do 11 hodin – pavilon A, vchod A3. Vše o dárcovství, včetně aktuální potřeby krve zobrazené v krevním barometru: Dárci krve - Ústřední vojenská nemocnice Praha (ÚVN) (uvn.cz) ÚVN.