Od 25. června do 31. října 2024 mají možnost zhlédnout pacienti, zaměstnanci i návštěvníci ÚVN, milovníci historie, zajímavých příběhů a lidských osudů výstavu  přibližující polního Maršála Bernarda Law Montgomeryho a zároveň hrdinství československých jednotek sloužících v britské armádě za druhé světové války pod Montgomeryho vedením.

Záštitu nad výstavou převzala ministryně obrany České republiky Mgr. Jana Černochová a britský velvyslanec v ČR J. E. Matthew Robert Field.

Výstava, umístěná do vstupní haly pavilonu A Ústřední vojenské nemocnice, odhaluje neotřelou formou účast československé jednotky pod velením Montgomeryho v bojích odehrávajících se za 2. sv. války v severní Africe, na Středním východě i v Evropě.

Nabízí ke shlédnutí mimo jiné i výbavu šéflékaře československé jednotky gen. Leopolda Firta, jako například fonendoskop, tonometr nebo polní chirurgickou sadu, mezi exponáty nechybí ani medaile, jako jsou Československý válečný kříž 1939, dvě vyznamenání Hvězda Afriky, a také mnoho příběhů z fronty i života vojáků.

Jste zváni do ÚVN na výstavu, jejímiž autory jsou Petr Firt, vnuk šéflékaře československé jednotky bojující pod velením Montgomeryho  a Zdeněk Vacek, který zpracoval materiály ze soukromého vlastnictví i vzpomínky Petra Firta, a také do výstavy zakomponoval dosud nezveřejněné další archivní dokumenty. Texty pro výstavu odborně posoudil Vojenský historický ústav a grafického zpracování výstavy se ujal Pavel Bosák.

Výstava je zdarma přístupná veřejnosti v atriu pavilonu A Ústřední vojenské nemocnice od 25. června do 31. 10. 2024, každý pracovní den od 7 do 18 hodin.

 

24. června 2024 byla v Ústřední vojenské nemocnici Praha zahájena výstava věnovaná polnímu maršálovi Bernardu Law Montgomerymu a hrdinství československých jednotek britské osmé armády, jíž za druhé světové války velel.