ImageTransfuzní oddělení v ÚVN bylo od počátku velmi úzce spjato s polní zdravotnickou službou armády, protože krev vždy byla a bude zásadním a strategickým léčebným prostředkem ve vojenském zdravotnictví, zejména v poli. Proto armády celého světa kladou důraz na dostatečné a včasné zásobování krví a jejími složkami při zachování maximální možné kvality.

Při změnách a vývoji v AČR, které akcelerují od druhé poloviny 90. let uplynulého století, nemohla proto ani vojenská transfuzní služba zůstat pozadu a OHBKT ÚVN se od počátku podílelo jednak na koncepčních změnách (viz projekt "Krev") a současně na vývoji nových prostředků polní zdravotnické techniky, ať již se jedná o speciální automobilovou techniku nebo o vývoj laboratoře polní nemocnice.

Našeho oddělení se také pokaždé velmi týkaly zahraniční mise polních nemocnic AČR, a to ne jenom podílem na vývoji a výstavbě polní laboratoře. OHBKT mělo v těchto misích prakticky vždy svého zástupce a vždy tyto mise zásobovalo krví a plazmou.


V souladu s novou koncepcí vojenské transfuzní služby Armády České republiky, byly v roce 1999 vyvinuty a začátkem roku 2000 zavedeny do používání v AČR nové prostředky polní zdravotnické techniky, určené k zabezpečení odběrů dárců krve a převozu krve a transfuzních přípravků za ztížených podmínek. Jedná se o 2 speciální automobily ATOS a CHPK, kdy celkový plánovaný počet jsou 3 vozy ATOS a minimálně 6 vozů CHPK. Projekt zadalo a vedlo Výzkumné a rozvojové středisko vojenského zdravotnictví Hostivice, vývoj a výrobu zajistil Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, odbornou a koncepční spolupráci Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Praha.

ATOS (”Automobil odběrový pro transfuzní službu”)

 • postaven na bázi Volkswagen LT 35, ”combi special – N1 2,5 Tdi”
 • primárně je určen pro přepravu odběrového týmu (6 osob)
 • umožňuje též provádět odběry dárců krve přímo ve voze (pokud není možný odběr v budově, je možné po rozvinutí stanového přístřešku vytvořit odběrové místo pro odběr 2 dárců krve současně - odběry jsou ve voze, přístřešek slouží pro vyšetření dárce a administrativu)


vybavení:

 • Odběrové váhy Baxter-Optimix ….............. 6 ks
 • Skladací odběrová křesla…………….. .…6 ks
 • Isotermický box TB-16 ……….……………4 ks
 • Registrační teploměr Commeter……..….4 ks
 • Hemoglobinmetr Hemocue …..……… .. 2 ks
 • Svářečka NPBI Composeal Mobilea ……2 ks
 • Kontaktní teploměr Braun ……….....… .. 2 ks
 • Klimatizace
 • Elektrické vytápění


Rozměry automobilu:
D x Š x V: 6670 x 2332 x 2775 mm

Rozměry stanového přístřešku:
D x Š x V: 4250 x 2550 x 2000 - 2400 mm

CHPK (”Chladící přepravník krve”)

 • postaven na bázi Land Rover Defender 130, ”Td5 – single cab”
 • vyvinut pro přepravu krve, transfuzních přípravků a přípradně dalšího termolabilního materiálu
 • maximální přepravní kapacita: 450 T.U. erytrocytů nebo 300 T.U. erytrocytů + 150 T.U. plazmy


vybavení:

 • ”Aktivní” isotermický box Electrolux RCB 42P ……. 6 ks
 • ”Pasivní” isotermický box TB-16 ……..….…………. 6 ks
 • Registrační teploměr Commeter .………………... 12 ks
 • Rozměry:D x V x Š: 5275 x 1980 x 2770 mmMise 7. polní nemocnice v jihoirácké Basře (duben až prosinec 2003) bezprostředně navazovala na misi 6. a 11. polní nemocnice v Afghánistánu (duben až prosinec 2002). Na základě všech dostupných informací a statistik, ale i tvrzení zkušených veteránů, se jednalo o dosud nejnáročnější misi AČR v její novodobé historii.

Vzhledem k nastávajícím mateřským povinnostem se mise tentokrát nezúčastnila pprap.Tanja Markovina, zkušená laborantka a ostřílená veteránka z misí 6. polní nemocnice v Albánii, Turecku i Afghánistánu, zato účastníkem 1. rotace (duben až říjen 2003) byl prim. pplk. MUDr. Miloš Bohoněk, účastníky 2.rotace (říjen až listopad 2003) byl mjr. MUDr. Ivo Turek a laborantka o.z. Marie Charvátová, rovněž již se zkušenostmi ze zahraničních misí AČR na území bývalé Jugoslávie.

Laboratoř polní nemocnice (BHL-PN) je vysoce sofistikované pracoviště, umístěné v kontejneru ISO 1 C, ve kterém je možné provádět laboratorní diagnostiku v širokém rozsahu v oborech klinické hematologie, biochemie a transfúzního lékařství).