Mise 7. polní nemocnice v jihoirácké Basře (duben až prosinec 2003) bezprostředně navazovala na misi 6. a 11. polní nemocnice v Afghánistánu (duben až prosinec 2002). Na základě všech dostupných informací a statistik, ale i tvrzení zkušených veteránů, se jednalo o dosud nejnáročnější misi AČR v její novodobé historii.

Vzhledem k nastávajícím mateřským povinnostem se mise tentokrát nezúčastnila pprap.Tanja Markovina, zkušená laborantka a ostřílená veteránka z misí 6. polní nemocnice v Albánii, Turecku i Afghánistánu, zato účastníkem 1. rotace (duben až říjen 2003) byl prim. pplk. MUDr. Miloš Bohoněk, účastníky 2.rotace (říjen až listopad 2003) byl mjr. MUDr. Ivo Turek a laborantka o.z. Marie Charvátová, rovněž již se zkušenostmi ze zahraničních misí AČR na území bývalé Jugoslávie.

Laboratoř polní nemocnice (BHL-PN) je vysoce sofistikované pracoviště, umístěné v kontejneru ISO 1 C, ve kterém je možné provádět laboratorní diagnostiku v širokém rozsahu v oborech klinické hematologie, biochemie a transfúzního lékařství).