• Hovory z ÚVN:

Co vše zahrnuje dobrovolné dárcovství krve?  Má darování krve nějaké limity dané například věkem nebo i cestováním? Existují rekordmani v dárcovství krve a jejích složek? V čem je bezpečnější bezpříspěvkové dárcovství pro dárce, posléze příjemce? Co se po odběru s darovanou krví a jejími složkami dále děje, jak se zpracovává a na jak dlouhou dobu se může uchovat? Je v České republice dostatek dárců?

Odpovědi na tyto otázky vám přináší další díl podcastu ze série „Hovory z ÚVN“ na téma „Daruj krev, zachráníš životy“. Od hostů - primáře Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN plk. gšt. MUDr. Miloše Bohoňka  se dále dozvíte, jak získávají nové dárce krve, o výjezdech unikátního vozu ATOS, vánočním setkání s pravidelnými dobrovolnými dárci krve a jejích složek a mnoho dalšího, své bohaté zkušenosti v roli dárce, či ocenění, která pravidelní dárci obdrží od Českého červeného kříže, přiblíží Jan Kolouch.

Další informace na Dárci krve - Ústřední vojenská nemocnice Praha