prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

 

alt

 

Profesní historie:

1998 – dosud vedoucí subkatedry neurochirurgie IPVZ
1997 – dosud přednosta neurochirurgické kliniky 1.LF KU a ÚVN
1994-1997 primář neurochirurgického oddělení FN Motol
1996-1997 primář neurochirurgického odělení Masarykovy nemocnice Ústí n.L
1988-1996 zástupce primáře tamtéž
1978 -1987 sekundární lékař neurochirurgického oddělení Krajské nemocnice Ústí n.L.
LF UK 1973-1978 (FDL KU 1.-3. ročník, LF KU Plzeň 4.-6.ročník)


Vzdělání:

1998 školitel, celkem 6 stud
  VR 2.LF KU 1995-1998
  VR 1.LF KU 2004
  VR PCP 1998-dosud
  VR MZ 1994-2002, předseda komise 04 1994-1998
  VR MZ 2010- dosud, člen komise 04 (chirurgické obory)
  Koordinační rada expertů vlády ČR, předseda komise “Zdraví” 2011-2012
1998-dosud člen komise neurověd
1996-1997 člen atestační komise neurochirurgie, 1998-2011 předseda
1981-2012 kratší pobyty na klinikách Pécs, Budapest, Greifswald, Erfurt, Moskva, Erlangen, Zurich, St.Louis, San Francisko, Boston, Verona, Bonn, Bristol, Londýn, Glasgow, Paříž, Barcelona, Florencie, Lyon, Groningen, Utrecht, Nagoya, Astana.
  ČLK, licence číslo 19160/40
  Mezinárodní studie – CRASH, STICH, ACST, ISAT, Alkermes, ARC.
  Klinika má akreditaci výukového programu UEMS/JRAACa splňuje kritéria evropských standardů excelence ve vzdělávání v neurochirurgii (od 2003)
1988-1989 research fellowship, Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona Dr.RF Spetzler.
1987 atestace z neurochirurgie
  Kandidát věd 1998 (Experimentální poranění míchy, FDL KU)
  Habilitace 1993 (Akutní chirurgie aneuryzmat, 2.LF KU)
  Doktorát věd 1998 (Arteriovenózní malformace mozku, 1.LF KU)
  Profesura 2002 (Chirurgické a intervenční léčení ischemie mozku, 1.LF KU)
1981-1985 Kurzy Evropské Asociace Neurochirurgických společností ukončené zkouškou
1981 1.atestace z chirurgie

Odborná angažovanost:

 • Česká neurochirurgická společnost 1978-dosud, 1988-2002 sekretář, 2002-2010 předseda
 • Česká společnost pro neurovědy (člen výboru 1994-2004)
 • Česká neurologická společnost (člen výboru 1996-2000)
 • Česká společnost traumatologická
 • Česká spondylochirurgická společnost
 • 1993-1996 delegate ČNCHS ve World Federation of Neurosurgical Societies, od 2009 delegát EANS tamtéž
 • 1994-2007 český delegát v Training Committeee Evropské Asociace Neurochirurgických společností. 1998-2002 člen Auditing Committee EANS. 2003-2007 vicepresident EANS. 2007 –2011 předseda Training Committee EANS.
 • 2010-2011 – EANS president elect, 2011- EANS president
 • 2001- 2007 člen výboru Evropské společnosti baze lební, 2005-2007 president elect, 2007-2009 ESBS president
 • American Association of Neurological Surgeons
 • Congress of Neurological Surgeons
 • Německá Akademie neurochirurgů (zvolen 2005)
 • Světová Akademie neurochirurgů (zvolen 2010)
 • Zakládající člen České lékařské akademie
 • Česká entomologická společnost při AV ČR
 • Redakční rada Bolest 2006-dosud
 • Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 1997-dosud
 • Acta Neurochirurgica 2007-dosud
 • Advances and Technical Standards in Neurosurgery 2007-dosud
 • Advisory Board Surgical Neurology, Neurosurgery, Central European J of Neurosurgery, World Neurosurgery
 • recenzní činnost pro všechny výše uvedené časopisy a Stroke, British Journal of Neurosurgery, Spinal Cord
 • Neuroonkologická sekce České onkologické společnosti (místopředseda)

 

Ocenění:

 • medaile a vyznamenání ministerstva obrany, senátu ČR, ministerstva zdravotnictví a Univerzity Karlovy

Pořádání odborných akcí:
Kuncův memoriál pravidelně, Pracovní dny ČNNCH 1998 a 2009, Sjezd Klinických neurověd 2001, Kongres České spondylochirurgické společnosti 2005, spinální kurz Světové Asociace Neurochirurgických Společností 2003, kurz EANS 2001, 2003, 2005, 2007, Wintermeeting EANS 2005, Kongres Evropské Společnosti Baze Lební 2007, kurz EANS 2013 a plánován Kongres EANS 2014.

Grantová činnost:
Od roku 2001
Hlavní řešitel 19 grantů (IGA MZ ČR, LF UK)
Spoluřešitel 23 grantů (IGA MZ ČR, LF UK, Ústav informatiky AV ČR)
2005 – Cena ministra obrany za grant týkající se korelace diagnoastiky a morfologie u stenóz krkavice
Účastník šesti mezinárodních studií jako Principal Investigator za ČR.