Kritéria způsobilosti dárce

Způsobilost dárce krve a jejích složek posuzuje lékař při splnění základních předpokladů k dárcovství a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního lékařského vyšetření a laboratorního vyšetření. V případě pochybnosti o způsobilosti dárce se vyšetření rozšíří.

Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18 - 65 let, prvodárce do 60 let. Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít povolení k dlouhodobému pobytu (min. 3 měsíce) a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace v češtině nebo s jeho tlumočníkem. Komunikace možná i v jiném jazyce po předchozí domluvě přes mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dárce musí mít k odběru platný průkaz totožnosti s fotkou a platné veřejné zdravotní pojištění v ČR nebo EHIC – European Health Insurance Card vydanou v ČR nebo jiný průkaz pojištění vydaný veřejnou zdravotní pojišťovnou v ČR nebo náhradní certifikát veřejného pojištění v ČR. 

Odběrzy krve skupiny cizinců větší než 5 osob nutno předem domluvit přes mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Darovat krev nemohou osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku, zejména typu B nebo C, syfilis, tuberkulosu, břišní tyfus, některé tropické choroby. Po jiných infekčních chorobách jsou z dárcovství vyřazeny pouze dočasně (1 - 2 roky po úzdravě) - např. infekční žloutenky typu A, infekční mononuklesoa, brucelosa, boreliosa, kapavka a pod. Při neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, ledviny, játra a pod) jsou dárci zpravidla vyřazování dočasně nebo trvale, podle závažnosti onemocnění. V každém případě nemohou darovat krev osoby s nádorovým postižením. Po chirurgických výkonech a endoskopiích je možné darovat krev podle závažnosti zpravidla do 6ti měsíců. Trvale vyřazeni jsou dále lidé s cukrovkou, těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byly v minulosti léčeny hormony hypofýzy (podvěsku mozkového ) - např. růstovým hormonem.

Z dárcovství jsou též vyloučeny osoby ze skupin se zvýšeným rizikovým chováním, zejména vzhledem k nákaze HIV.

Podle současných pravidel ženy mohou darovat plnou krev nejvýše 4 x do roka a muži 5 x do roka, nejkratší interval mezi odběry je 8 týdnů. Jeden odběr plné krve činí 450 ml.

Věková ani anamnestická kritéria se nerespektují u dárců vlastní krve, tj. krve na autotransfuzi. Zde jediným kriteriem je vlastní schopnost dárce krev si darovat, tj. aby odběr krve dárce - pacient snesl.

Co se týče odběrů plazmy metodou plazmaferézy, tak zde pro výběr dárců platí stejná pravidla jako pro dárce plné krve, rozdílná je pouze četnost odběrů, která se řídí celkovým objemem odebrané plazmy za rok, tj. max. 25 l plazmy za rok. Při jednom odběru se odebírá 600 - 850 ml plazmy a doporučený interval mezi 2ma odběry plazmy jsou 2 týdny. Minimální interval mezi odběrem plazmy a následným odběrem plné krve jsou 2 dny, v opačném pořadí pak 1 měsíc. 

Odběry buněk na separátoru, jmenovitě krevních destiček, se mohou provádět nejvýše 2 za týden, celkový počet odběrů nemá přesahovat 48 za rok. 

Odběr červených krvinek metodou dvojité erytrocytoferézy je limitován vyšší vstupní hodnotou červeného krevního barviva hemoglobinu, hmotností dárce 70 a více kg a počtem takových odběrů minimálně 3 x za rok, s minimálním intervalem 4 měsíce.