Seznam článků

Speciální odběrové postupy

V této kapitole jsou popsány speciální odběry jednotlivých krevních součástí, tzv. odběry aferetické (aferézy).
Aferézami je možné odebírat samotnou lidskou plazmu (plazmaferéza), krevní destičky - trombocyty (trombocytaferéza), bílé nebo červené krvinky (leukoferéza nebo erytroferéza).
Původně se tyto odběry prováděly pouze tzv. manuálním způsobem, tj. opakovanými odběry plné krve od dárce s následnou centrifugací, odstraněním příslušné složky a vrácením zbylé krve zpět dárci. Obrovského rozvoje ale aferetické metody dosáhly zavedením přístrojových odběrů pomocí separátorů krevních komponent v druhé polovině 80. a zejména v 90. letech.