Vzhledem k protiepidemickým opatřením se bohužel již po druhé v řadě nezdařil uspořádat tradiční večer s poděkováním pro dárce krve, který Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Praha obvykle pořádá pro své dárce krve a jejích složek začátkem prosince a na který jsou pozváni dárci s největšími počty odběrů.

Vybrali jsme proto alespoň dva největší borce (podle počtu odběrů v roce 2021), kterým byly předány jako poděkování poukazy od partnerské organizace VOLAREZA na týdenní pobyt pro 2 osoby ve vojenské zotavovně Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.

Dárcům poděkoval primář OHKT ÚVN plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. a zástupci VOLAREZA paní Hana Vandělíková a Marie Kočandrlová jim předaly ubytovací poukazy.

Ocenění dárci:

Ing. Michal Borůvka, správce systému Oddělení informatiky a výpočetní techniky ÚVN Praha, který v ÚVN Praha daruje krev od roku 2006 a celkem již daroval 186x! V loňském roce absolvoval celkem 5 odběrů plné krve, 13 odběrů plazmy a 1 odběr trombocytů.

Petr Vrchota,  z Výzkumného zkušebního ústav leteckého v Letňanech, daruje od roku 2015 a celkem dosud absolvoval 87 odběrů. V roce 2021 daroval 5x plnou krev a 15x plazmu.

Oběma moc děkujeme a gratulujeme!