Seznam článků

Legislativa dárcovství krve

Akt darování krve je v legislativě České republiky uveden v řadě obecně závazných právních přepisů, jejichž společným jmenovatelem je, že darování krve a jejích složek je považováno za úkon ve veřejném zájmu, na který je ještě nutno brát zvláštní zřetel.

Protože celá problematika není bohužel v současném právním řádu pojata příliš systematicky a orientace ve spleti právních předpisů je pro laika velmi obtížná, uvádíme seznam všech nyní platných právních norem, které se týkají dárcovství krve.