a) Lékaři

pplk. MUDr. Antonín Chochola
kpt. MUDr. Jaroslav Chomič
pplk. MUDr. Petra Indráková
plk. MUDr. Zdeněk Jícha
kpt. MUDr. Štěpán Kašper


V rámci zahraničních misí Armády České republiky lékaři - vojáci z povolání pracovali v Kosově (1997-98) a v Afghánistánu (2007, 2008, 2013, 2014, 2015).

b) Školení personálu AČR

  • školení zdravotnického personálu a jeho zabezpečení pro zahraniční mise dle potřeby zdravotní služby AČR - vojenských lékařů a stálých zaměstnanců ÚVN a příslušníků polních nemocnic, kteří jsou v mírových podmínkách začleněni do běžného provozu oddělení. Tito zdravotníci absolvovali v minulosti zahraniční mise v Bosně, Kosovu, Albánii, Turecku, Afghánistánu a Iráku

  • pregraduální a postgraduální výuka posluchačů FVZ UO a vojenských lékařů v přípravě ke státním zkouškám z ortopedie a specializačním atestacím (chirurgie, interna, všeobecné lékařství)

  • pravidelná periodická školení lékařů Posádkových ošetřoven spádu


c) Posudková činnost pro potřeby AČR

  • zdravotní způsobilost žadatelů o přijetí do služebního poměru VZP, BIS, ke studiu na VVŠ

  • zdravotní způsobilost žadatelů z řad VZP k výkonu specializovaných funkcí AČR

  • zdravotní způsobilost a schopnost VZP k výkonu vojenské služby