Od roku 2011 pořádala klinika samostatně nebo ve spolupráci s dalšími pracovišti celkem 20 sympózií a kongresů:

  • Klinicko-anatomické symposium pořádané každoročně první sobotu v únoru v Anatomickém ústavu (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

  • Česko-saské dny ve spolupráci  Centrem ortopedie a úrazové chirurgie v Drážďanech a s Klinikou úrazové chirurgie UJEP v Ústí n. Labem pořádané každoročně začátkem října (2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019)

  • Pražské ortopedické quadriennale - Femoropatelární kloub, Velká aula ÚVN v Praze, předsednictvo: Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc. a Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. (2020)

  • Symposium: Čím může sloužit plastická chirurgie v rámci mezioborové spolupráce ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie FNKV (2019)

  • Symposium TEP kyčleního kloubu ve spolupráci s Anatomickým ústavem 1. LF UK (2012, 2013)

  • Národní kongres ČSOT (2015)