Grant MZ VES 16-28458A:
Trimaleolární zlomeniny hlezna - CT diagnostika zlomenin zadní hrany tibie. Jejich CT klasifikace, operační léčba, 2016-2019

Vedoucí: doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.
Spoluřešitelé: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., MUDr. Václav Vaněček, Ph.D., doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD., MUDr. Jozef Malík, MUDr. Karel Kostlivý
Stav: Ukončen, hodnocen jako Vynikající

 

Grant IGA MZ NT 14092:
Diagnostika a operační léčba dislokovaných nitrokloubních zlomenin lopatky.

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Spoluřešitelé: MUDr. Michal Tuček, MUDr. Antonín Chochola, doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD.
Stav: Ukončen, obhájen v kategorii A

 

Dlouhodobý záměr rozvoje výzkumné organizace Ministerstva obrany
Cíle: III-Trauma

  1. Efektivní ošetření traumat v oblasti ramenního pletence
  2. Ošetřování sdružených poranění
  3. Poranění hlezna a nohy
Vedoucí: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Stav: v řešení