prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

 

Vzdělání

2018 jmenován profesorem pro obor Neurochirurgie na UK
2010 habilitace v oboru Neurochirurgie, 1. LF UK
12/2007 atestace z Neurochirurgie
10/2000 – 9/2005 doktorské studium v oboru Neurovědy na 1.LF UK
10/2003 1. atestace z Neurologie
2000   ukončení studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
s červeným diplomem
1996 – 1997 Ludwig-Maximilians Universität, Medizinische Fakultät,
München, SRN
1994 zahájení studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1990 – 1994  Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové


Klinické postavení

od 1. 4. 2020 přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN
1/2016 – 2020 zástupce přednosty Ústavu klinických neurooborů, pověřen vedením Neurochirurgické 
a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a UVN
1/2015 – 12/2015 zástupce přednosty Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a UVN
1/2009 – 12/2014 vedoucí lékař  Neurochirurgické kliniky 1. LF UK, IPVZ a ÚVN


Praxe, odborné stáže a kurzy

2018 stáž na Neurochirurgické klinice University of Miami Miller School of Medicine, USA – 2 týdny
2018 stáž na Neurochirurgické klinice Barrow Neurological Institute , Phoenix, USA – 2 týdny
2017 stáž na Neurochirurgické klinice Essen, SRN – 2 týdny
2014 stáž na Neurochirurgické klinice  Innsbruck, Rakousko – 2 týdny
2014   stáž na Neurochirurgické klinice, Charite, Berlin, SRN – 2 týdny
2012 stáž na Barrow Neurological Institute, Phoenix, USA – 1 týden
2010  kurz endoskopické endonasální chirurgie baze lební, Pittsburgh, USA – 2 týdny
2009 kurz vaskulární neurochirurgie, Ženeva, Švýcarsko – 3 týdny
2008 kurz endonasální chirurgie baze lební, Neapol, Itálie – 1 týden
2008 kurz endoskopické endonasální chirurgie baze lební, Pittsburgh, USA – 3 týdny
2006 – 2008 opakovaný pobyt na Neurochirurgické klinice, Bonn, SRN, celkem 5 týdnů
2002 – 2005 čtyřletý kurz Evropské neurochirurgické asociace (2002 Praha, ČR; 2003 Bonn,
SRN; 2004 Budapešť, Maďarsko; 2005 Soluň, Řecko)
1999  Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA, neurochirurgie –  4 týdny
1999 Department of Neurosurgery, Lincoln, Nebraska, USA, neurochirurgie – 4 týdny
1998 Klinikum Fűrth, SRN, všeobecná interna – 4 týdny
1996  Anatomisches Institut, Universität Erlangen, SRN, anatomie  –  4 týdny


Profesorská přednáška: Endoskopická endonazální operativa baze lební a intraoperační MRI
Habilitační práce: Stenózy cév zásobujících mozek. Habilitační práce. 1. LF UK Praha, 2009; 150 s.
Doktorská disertační práce: Stenóza vnitřní krkavice – morfologická korelace digitální subtrakční angiografie a dopplerovské ultrasonografie s nálezy na histologicky zpracovaných aterosklerotických plátech, 1. LF UK Praha, 2005; 113 s.

Ocenění

2007  ESBS cena pro mladého specialistu v oblasti chirurgie baze lební
2005 cena ministra zdravotnictví za grant IGA MZ 6980–3
2005 zkouška z Neurochirurgie společnosti EANS, část I (úspěšnost testu 78,4% – nejvyšší mezi všemi účastníky testu)

          
Publikační činnost

pdf Prof. Netuka seznam vědeckých a odborných prací (485 KB)

Pedagogická činnost
od roku 2003: výuka neurochirurgie – kód kurzu 118 (5. ročník 1. LF UK)

přednášky a semináře v rámci THE EUROPEAN NEUROSURGICAL TRAINING COURSES, 2008, Antwerps, Belgie; 2009, Praha, ČR; 2009, Opatija, Chorvatsko, 2010, Padua, Italy; 2010, Halkidiky, Řecko; 2011,Tallinn, Estonsko; 2012, Pecs, Maďarsko; 2012, Leeds, UK; 2013, Praha, ČR; 2015, Uppsala, Švédsko; 2016, Berlín, Německo; 2017, Vilnius, Litva; 2017, Praha ČR; 2017, Sevilla, Španělsko; 2018, Bělehrad, Srbsko; 2018, Edinburgh, UK; 2018, Dubrovnik, Croatia; 2019, Jeruzalém, Israel; 2019, Moskva, Rusko; 2019, Brno, ČR; 2020, Sarajevo, Bosna a Hercegovina
přednášky a semináře v rámci 1st Pan Arab training Course by EANS: 2013, Dubai, SAE a  3rd Pan Arab training Course by EANS: 2016, Dubai, SAE

Učebnice a učební texty

pdf Prof. Netuka seznam učebnic a učebních textů (377 KB)

Jazykové znalosti
anglický jazyk (zkouška TOEFEL), německý jazyk
 
Členství v odborných společnostech
člen České neurochirurgické společnosti (od roku 2001)
individuální členství v Evropské asociaci neurochirurgických společností (od roku 2004)
člen Young Neurosurgeons Committee of EANS (2007 – 2013)
člen Individual Membership Committee of EANS (2009 – nyní)
člen Post-Graduate Education Committee of EANS (2010 – 2016)

Redakční rady
Rozhledy v chirurgii
Neurosurgical Review

Organizační činnost
aktivní účast na organizaci:
Kongres EANS, 2014, Praha, ČR- předseda vědeckého výboru
Prague Neuro Week, 2018, Praha, ČR- předseda vědeckého výboru
kurz Evropské asociace neurochirurgických společností v Praze: 2001, 2002, 2005, 2009, 2013, 2017
Wintermeeting Evropské asociace neurochirurgických společností, Praha, 2005
Kongres klinické neurologie, Praha, 2002
pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti, Praha, 2003, 2009
kongres České a slovenské neurochirurgické společnosti, Konopiště, 2019
Kuncův memoriál, Praha, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Kongres European Skull Base Society, Praha, 2007

Ostatní
Člen akreditační komise pro obor specializační vzdělávání: neurochirurgie
Člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru: neurochirgie
Člen oborové rady GA UK, Sekce C - lékařské vědy
Oborová rada NEUROVĚDY: školitel