MUDr. Vlastimil Tichý


alt


Vzdělání:

1996funkční atestace z psychoterapie
1994atestace II.stupně z psychiatrie
1991atestace I.stupně z psychiatrie

Profesní historie:

od r.2007primář psychiatrického oddělení ÚVN Praha


Odborná angažovanost:
člen výboru pro vojenskou psychiatrii a psychologii COMEDS NATO
člen HFM RTO NATO
člen  the International Society for Traumatic Stress Studies

Odborná angažovanost:
soudní znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie od roku 1996

Osvědčení:
1992 k výkonu lékařské praxe- obor psychiatrie, od 2003 vedoucí lékař- primář pro obor psychiatrie