Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.

alt

 

Vzdělání

2009–2013 Fakulta humanitních studií UK, Praha, obor Aplikovaná etika, doktorské studium,
disertační práce – Nedobrovolná hospitalizace v psychiatrii.
2002-2005 Fakulta humanitních studií UK, obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích, Praha,
kombinované magisterské studium
1995–1998 1. Lékařská fakulta UK, Praha, obor ošetřovatelství, presenční bakalářské studium
2010–2012 Specializační studium, obor Péče o duševní zdraví, NCO NZO Brno
1991–1995 Střední zdravotnická škola, Cheb, obor – zdravotní sestra


Profesní historie

OSVČ konsultace a poradenství v oblasti řízení kvality zdravotní péče
1/2008 – dosud SAK ČR, auditor, konsultant
1/2008 - dosud ÚVN Praha, vrchní sestra psychiatrického oddělení, zástupce náměstkyně pro nelékařská povolání
a kvalitu zdravotní péče
6/2007 – 12/2007 PL Bohnice, referent řízení kvality
6/2006 – 6/2007 Brooklyn House, Attleborough, UK, zdravotní sestra
10/2005 – 6/2007 St. Lukes Hospital, Attleborough,UK, zdravotní sestra
9/2002 – 9/2005 Psychiatrická léčebna Bohnice, asistent hlavní sestry
8/1998 – 8/2002 Psychiatrická léčebna Bohnice, zdravotní sestra


Odborná angažovanost

3/2011 – dosud člen prezídia České asociace sester
6/2004 – dosud předseda psychiatrické sekce České asociace sester
člen HORATIO European Psychiatric Nurses (Evropská asociace psychiatrických sester)
člen EHMA European Health Management Association (Evropská asociace manažerů ve zdravotnictví)
  řešitel projektu MZČR na podporu kvality zdravotní péče: Restriktivní metody v psychiatrii, 2005
  spoluřešitel projektu European Profile of Prevention and Promotion in Mental Health, 2010


Zahraniční stáže

6/1997 studijní stáž 1. LF UK, University of Volwerhampton, psychiatrické služby v UK
7/2004 pracovní stáž, SRN, Plochingen: akutní psychiatrická péče
8/2006 pracovní stáž, Nizozemí, Alkmaar: komunitní péče v psychiatrii
5/2006 pracovní stáž, UK, Norwich: komunitní péče v UK
5/2008 Švédsko, Goteborg, Stockholm: HOPE Exchange Programme for Hospital Professionals, „Improving continuity of care: the role of IT
6/2010 Nizozemí, Groningen: organizace psychiatrických služeb v Holandsku
5/2011 Itálie, Terst – WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health 


Výuková činnost

lektor – 1. LF UK Praha, VZŠ Kladno
rozsáhlá přednášková a publikační činnost v oblasti psychiatrického ošetřovatelství v ČR i v zahraničí


Ocenění

2008 Kuffnerova cena: Raboch, J.:Doporučené postupy psychiatrické péče (Infopharm, Praha, 2006) - spoluautor kapitoly
2009 cena Florence Nightingalové za rozvoj České asociace sester
2010 cena za nejlepší poster na konferenci ACMHN 36th Annual International Conference: Row with a team or paddle alone. Poster – Wellness program is effective even in less motivated patients with schizophrenia. Hobart, Austrálie
2010 Národní psychiatrická cena Vladimíra Vondráčka za rok 2010 za nejlepší práci na téma „Kvalita psychiatrické péče v kategorii praktické aplikace za práci „Soubor aktivit vztahujících se k hodnocení kvality psychiatrické péče v ČR“.  MUDr. L. Kališová a kol. – spoluautor
2011 Národní psychiatrická cena Vladimíra Vondráčka za rok 2011 za nejlepší práci na téma „Schizofrenie, výzkum, léčba a resocializace“ v kategorii praktická aplikace za práci „Soubor aktivit zaměřených na zvyšování spolupráce pacientů se schizofrenií při užívání léků

Publikační činnost

Knihy

Petr, T., Miklóš, T.: Restriktivní metody v psychiatrii (vydáno za finanční podpory MZ ČR, 2004) - autor publikace
Marková, E.: Psychiatrická ošetřovatelská péče (Grada, Praha, 2006) - spoluautor publikace
Raboch, J.: Doporučené postupy psychiatrické péče (Infopharm, Praha, 2006) - spoluautor kapitoly,
Raboch. J. a kol.:Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, 2010 – spoluautor kapitoly
Petr, T., Venglářová M.: DVD - Komunikace v povolání zdravotní sestry (ČAS, 2005) – autor scénáře
Venglářová, M.: Sexualita lidí s duševním onemocněním (ČAS, 2009) - spoluautor publikace
Brimblecombe N, Nolan P, editors. Mental Health Services in Europe. Provision and practice. London: Radcliffe Publishing, 2012 – spoluautor kapitoly str. 43 – 71
Petr, T., Bankovská Motlová, L., Fišarová, Z., Běhounek, J., Hlaváček, J.: Soubor edukačních technik ke zlepšení spolupráce pacientů se schizofrenií při léčbě. ISBN 978-80-260-3134-5


Odborná periodika

Petr, T.: Terapeutické postupy zlepšující spolupráci při léčbě schizofrenie. Sestra, SR, 2012, 1-2, str. 28-29
Petr, T.: Jak získat pacienty se schizofrenií k lepší spolupráci při léčbě? Florence, 2012, 12, str. 30-33
Motlová, L., Petr, T., Novotná, B.: Wellness program is effective even in less motivated patients with schizofrenia. International Journal of Mental Health Nursing, 2010, 19, 34
Petr, T.: Řízení rizik na psychiatrických odděleních, Česká a Slovenská Psychiatrie 2011; 107(2): 577–583
Petr, T.: Zkušenosti z psychiatrické ošetřovatelské péče ve Velké Británii. Florence. Str. 35-36, 7-8, 2006, Galén
Petr, T.: Úskalí akutní psychiatrické péče. Florence. 7-8, 2007, str. 327 – 328, Galén
Petr, T.: Rizika násilí na oddělení akutní psychiatrické péče. Sestra. str. 69 – 71, 7-8, 2003
Petr, T.: Restriktivní metody v psychiatrii. Sestra. str. 10-11, 9, 2004
Petr, T.: Management rizik na akutním psychiatrickém oddělení. Sestra a lekár v praxi. 11-12, 2008, SR
Petr, T.: Úskalí psychiatrická péče – kritické zamyšlení. Sestra a lekár v praxi. SR, 3-4/2010, str. 34 - 35  
Petr, T.: Akreditace v psychiatrických ústavech. Zdravotnické noviny, 59, 22/2010, str. 57
Petr, T.: Nové výkony pro psychiatrické sestry. Florence 9/2010, 6, str. 36-37,
a další. Kompletní seznam k dispozici na vyžádání.