Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.

alt

 

Kvalifikace

2015 Základní krizová intervence – výcvikový kurz, Remedium Praha
2010- 2012 Specializační studium, obor Péče o duševní zdraví, NCO NZO Brno
2009-2013 Fakulta humanitních studií UK, Praha, obor Aplikovaná etika, doktorské studium.
2002-2005 Fakulta humanitních studií UK, obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích, Praha, kombinované magisterské studium
1995-1998 1. Lékařská fakulta UK, Praha, obor ošetřovatelství, presenční bakalářské studium
1991-1995 Střední zdravotnická škola, Cheb, obor – zdravotní sestra


Zaměstnání

2022-dosud 3. LF UK - lektor
2013-dosud Kancelář veřejného ochránce práv – externí konzultant
1/2008-dosud SAK ČR, auditor, konsultant
1/2008-dosud ÚVN Praha, vrchní sestra psychiatrického oddělení
6/2007-12/2007 PL Bohnice, referent řízení kvality
10/2005-6/2007 St. Lukes Hospital, Attleborough,UK, zdravotní sestra
9/2002- 9/2005 Psychiatrická léčebna Bohnice, asistent hlavní sestry 
8/1998-8/2002 Psychiatrická léčebna Bohnice, zdravotní sestra 


Zahraniční zkušenosti

5/2022 Oslo, Mental health services in Norway, University of South- Eastern Norway
5/2018 UK,  Hatfield, Hertfordshire trust – Komplexní služby pro duševně nemocné
9/2014 Norsko, Kirkenes – Komunitní psychiatrická péče v Norsku
5/2011 Itálie, Terst – WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health 
6/2010 Nizozemí, Groningen: organizace psychiatrických služeb v Holandsku
5/2008 Švédsko, Goteborg, Stockholm: HOPE Exchange Programme for Hospital Professionals, „Improving continuity of care: the role of IT. 
5/2006 pracovní stáž, UK, Norwich: komunitní péče v psychiatrii
8/2006 pracovní stáž, Nizozemí, Alkmaar: komunitní péče v psychiatrii
7/2004 pracovní stáž, SRN, Plochingen: akutní psychiatrická péče
6/1997 studijní stáž 1. LF UK, University of Volwerhampton, psychiatrické služby v UK 


Ocenění

2022 Medaile psychiatrické společnosti ČLS JEP za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie v ČR
2014 Národní psychiatrická cena Vladimíra Vondráčka za rok 2014 za nejlepší práci na téma „Moderní trendy v psychiatrii“ v kategorii praktická aplikace za publikaci Ošetřovatelství v psychiatrii
2014 Soutěž Bezpečná nemocnice – 1. Místo za projekt Zajištění bezpečného prostředí na oddělení akutní psychiatrické péče – oblast provozně – technická
2011 Národní psychiatrická cena Vladimíra Vondráčka za rok 2011 za nejlepší práci na téma „Schizofrenie, výzkum, léčba a resocializace“ v kategorii praktická aplikace za práci „Soubor aktivit zaměřených na zvyšování spolupráce pacientů se schizofrenií při užívání léků.
2010  Národní psychiatrická cena Vladimíra Vondráčka za rok 2010 za nejlepší práci na téma „Kvalita psychiatrické péče v kategorii praktické aplikace za práci „Soubor aktivit vztahujících se k hodnocení kvality psychiatrické péče v ČR“.  MUDr. L. Kališová a kol. – spoluautor
2010 cena za nejlepší poster na konferenci ACMHN 36th Annual International Conference: Row with a team or paddle alone. Poster – Wellness program is effective even in less motivated patients with schizophrenia. Hobart, Austrálie
2009 cena Florence Nightingalové za rozvoj České asociace sester
2008 Kuffnerova cena: Raboch, J.:Doporučené postupy psychiatrické péče (Infopharm, Praha, 2006) - spoluautor kapitoly 

Projektová činnost

  • řešitel projektu MZČR na podporu kvality zdravotní péče: Restriktivní metody v psychiatrii, 2005
  • spoluřešitel projektu European Profile of Prevention and Promotion in Mental Health, 2010
  • MPSV, projekt Podpora procesů v sociálních službách, KA12 Identifikace jevů a potřeb na sociálně zdravotním pomezí s cílem nastavit systémové řešení – odborný konzultant
  • Úřad vlády ČR, projekt Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky – odborný konzultant
  • Projektový manager projektu na Podporu vzniku center duševního zdraví II.
  • CRPDZ, Vzděláváním ke zlepšení na poli lidských práv – expert projektu

Rozsáhlá přednášková i publikační činnost v ČR i v zahraničí. Přehled na vyžádání.