MUDr. Jana Přeučilová

 

Vzdělání:

5/2005 licence v oboru geriatrie
6/2003 atestace v oboru geriatrie
4/1995 licence k výkonu lékařské praxe v oboru interní lékařství- odpovídá II.atestaci v oboru vnitřní lékařství
5/1993 atestace I.stupně v oboru vnitřního lékařství
6/1988 FVL UK- promoce

 

Praxe:

8/1988-8/1997 Nemocnice Na Františku, Praha 1-sekundární lékař interního oddělení
9/1997-10/2000 Nemocnice Na Františku, Praha 1-ambulantní lékař interní oddělení
11/2000-3/2004 Geriatrická klinika VFN, Praha 2-lékař specialista interního lékařství a geriatrie, školitel v oboru geriatrie
4/2004-8/2018 Centrum následné péče FNM, Praha 5- lékař specialista interního lékařství a geriatrie, školitel a odborný asistent v oboru geriatrie
9/2018-dosud Oddělení dlouhodobé péče ÚVN, Praha 6- lékař specialista interního lékařství a geriatrie, školitel v oboru geriatrie
Od 1/2022 vedoucí lékař Oddělení dlouhodobé péče ÚVN, Praha 6

 

Pedagogická činnost:

9/2012-10/2021 Interní klinika 2.LF UK a FNM - odborný asistent v oboru geriatrie