MUDr. Ilja Kotík

alt

 

Promoval v roce 1972 na FVL ÚK v Praze. V letech roku 1973  - 2003 byl vojákem z povolání v hodnosti plukovníka. V ÚVN Praha  pracoval od roku  1977 na I. vnitřním oddělení jako internista s kardiologickým zaměřením. Zde pracoval především na koronární jednotce, kterou také později vedl. Primářem tohoto oddělení se stal v roce 1992. Byl externím učitelem II. LF UK Praha. V letech 1997 - 2003 byl osobním lékařem prezidenta republiky Václava Havla a byl pověřen vedením jeho stálého konzilia. Po svém odchodu do zálohy v roce 2004 se podílel na transformaci jednotlivých interních odděleních  na Interní kliniku 1. LF UK. Je členem ČLS J. E. Purkyně a ČLK, kde pracoval po dobu tří funkčních období ve výboru pracovní skupiny Akutní kardiologie.