Interní klinika 1. LF UK a ÚVN poskytuje léčebnou i preventivní zdravotní péči, podílí se na pre- i postgraduálním vzdělávání lékařů, je zapojena do výzkumných projektů.
V oblasti zdravotní péče zajišťuje diagnostickou a léčebnou činnost na lůžkových i ambulantních odděleních v základních oborech vnitřního lékařství – gastroenterologii, gastrointestinální endoskopii, kardiologii, všeobecné interně, diabetologii a nefrologii.


Klinika se dále významně podílí na pregraduální výuce vnitřního lékařství 1. LF UK, je též garantem postgraduální výuky v oboru gastroenterologie. Z výzkumných úkolů je kromě publikační a přednáškové činnosti stěžejní řešení grantů se zaměřením na gastroonkologickou problematiku, experimentální gastroenterologii a diabetologii.

 

Z médií:

 

Nejčastější choroby jater

Člověk si onemocnění jater nemusí vůbec všimnout, protože příznaky jsou často těžko pozorovatelné. Opravdu nejde poznat, že se s játry něco děje? Jaké jsou nejčastější choroby jater, která žloutenka je navíc nebezpečná a kdy už hrozí játrům cirhóza? 
Správná strava, omezení alkoholu a pravidelná fyzická aktivita jsou klíčovými kameny pro zdraví vašich jater. Prevence je vždy lepší než léčba.“, říká hepatolog Petr Urbánek.
Více v podcastu Nemoc není bezmoc s názvem Nejčastější choroby jater