V důsledku nepříznivého vývoje epidemiologické situace zavádí oddělení s okamžitou platností do odvolání zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů.

 

 

 

Oddělení kardiologie poskytuje komplexní léčebně-preventivní péči pacientům se širokým spektrem kardiovaskulárních onemocnění. Oddělení kardiologie je součástí Kardiovaskulárního centra, které zahrnuje též část, radiodiagnostického oddělení, neurochirurgické kliniky a chirurgické kliniky. Oddělení úzce spolupracuje s Komplexním kardiovaskulárním centrem IKEM, zvláště v oblasti kardiochirurgie a arytmologie; společně se podílejí na diagnostice a léčbě cévních a srdečních onemocnění.