A7 Umístění: budova A, vchod A7

Objednávání vyšetření: tel: 973 203 047
HOT- LINE akutní výkony: tel: 606 670 114, 973 203 043

 

Kardiologické oddělení zajišťuje komplexní léčebně preventivní péči o kardiovaskulární onemocnění. Kardiologické je součástí Kardiovaskulárního centra společně s Oddělením invazivní kardiologie a arytmologie, částí radiodiagnostického oddělení, neurochirurgické kliniky a chirurgické kliniky. Oddělení úzce spolupracuje s Komplexním kardiovaskulárním centrem IKEM, zvláště v oblasti kardiochirurgie a arytmologie; společně se podílejí na diagnostice a léčbě cévních a srdečních onemocnění.