Gastroenterologie a hepatologie jsou části interní medicíny. Zabývají se chorobami jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, slinivky břišní, jater a žlučových cest. Pacientům s těmito chorobami oddělení poskytuje komplexní  péči, stejně tak pacientům s DM (v součinnosti s Diabetologickým centrem).

Oddělení zajišťuje také výuku: pregraduální – studentům 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK - a postgraduální vzdělávání lékařů v přípravě na atestaci z gastroenterologie.

Oddělení se také podílí na řadě výzkumných projektů a studií

Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Ján Csomor, Ph.D.
Staniční sestra: Bc. Veronika Kocubová
Sekretariát: Daniela Kamínová
Tel. číslo: +420 973 203 097, fax: +420 973 208 597
Lékaři: MUDr. Petr Hříbek, MUDr. Michal Koula, MUDr. Johana Klasová, MUDr. Lucie Miková, MUDr. Tomáš Drobil, MUDr. Natálie Wiesnerová
 
 

 

Ambulance Standardní lůžkové oddělení