C3 1. patro

Vedoucí lékař: MUDr. Karolina Kočí  
Staniční sestra: Mgr. Hana Veverová, MBA tel: 973 203 312
Referent: Markéta Dvořáková tel: 973 203 311
Pracovna sester:   tel: 973 203 313
Pracovna lékařů:   tel: 973 203 309

 

Oddělení gastroenterologie-radiační onkologie vzniklo v září 2021 s cílem zajistit komplexní interní péči o onkologické pacienty podstupující stereotaktickou radioterapii na Ústavu radiační terapie. Kromě péče o pacienty interně-onkologického charakteru se oddělení věnuje i dalším specifickým oblastem - pacientům s endokrinními poruchami po operacích hypofýzy na neurochirurgické klinice a také nejnovějším trendům v terapii diabetes melitus nasazování a nastavování inzulinové pumpy apod. Oddělení dále zajišťuje 4 akutní lůžka pro dermatovenerologické pacienty.