V roce 1957/1958 je jednoznačně určena orientace oddělení na gastroenterologickou a hepatologickou problematiku. V roce 1959 je na oddělení vytvořena endoskopická jednotka, od následujícího roku zahajující pravidelnou samostatnou laparoskopickou činnost společně s cílenou a necílenou jaterní biopsií. V roce 1971 bylo započato s vyšetřováním flexibilními přístroji. V roce 1974 je esofagogastroduodenoskopie již rutinní vyšetřovací metodou. Počty vyšetření narůstají, v roce 1978 je zaváděna endoskopická diagnostika onemocnění žlučových cest a pankreatu, později rozšířená i o část endoskopické terapie. V letech 1991/1992 začíná endoskopická diagnostika onemocnění tlustého střeva, ke které se záhy připojuje i endoskopická polypektomie. Je pokračováno v hepatologické problematice, se zaměřením na sérologii v diagnostice akutní a chronické hepatitidy. Jsou zajišťovány 3 odborné ambulance s problematikou gastroenterologickou, hepatologickou a diabetologickou.

Současnost

V současné době je gastroenterologie hlavním náplní činnosti Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu. Od prosince 1997 začalo být tehdejší II. interní oddělení pracovištěm Subkatedry gastroenterologie IPVZ v Praze. V rámci Subkatedry gastroenterologie sloužilo II. interní oddělení jako školící postgraduální pracoviště v digestivní endoskopii a v gastroenterologii. 1. 1. 2005 se sloučením tří interních oddělení ÚVN v Interní kliniku 1. LF UK a ÚVN transformovalo II. interní oddělení v Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu (OGHM). V roce 2012 vzniklo samostatné Oddělení gastrointestinální endoskopie (OGIE).

Kromě postgraduálního vzdělávání v oboru gastroenterologie a hepatologie se oddělení každoročně podílí na výuce pregraduální (výuka obou gastroenterologie studentů 5. ročníku LF UK a oboru vnitřní lékařství studentů 6. ročníku LF UK). V roce 2015 byl na oddělení vybudován intermediální pokoj s 3 monitorovanými lůžky.

OGHM ve spolupráci s OGIE poskytuje komplexní péči o pacienty s gastroenterologickou a hepatologickou problematikou, zejména s nespecifickými střevními záněty, onkologickými onemocněními trávícího traktu, krvácením do zažívací trubice, onemocněním jater, slinivky břišní, žlučníku a žlučových cest. OGIE je specializovaným terciárním centrem pro endoskopickou léčbu časných nádorů trávicí trubice a pokročilých přednádorových lézí. Jsou využívány nejmodernější techniky např. endoskopická mukozální resekce, endoskopická submukózní disekce a resekce celé stěny trávicí trubice. V hepatobiliární oblasti se provádí kontrastní EUS s odběrem tkáně (fine needle aspiration biopsy - FNAB) a přímá vizualizace žlučových cest (SpyGlass) s možností laserové litotrypse. Pracoviště je Centrem pro screeningovou kolonoskopii. 

 Pracoviště se podílí na řešení grantových úkolů, na mezinárodních studiích a publikacích zejména s tématikou: nespecifické střevní záněty, kolorektální karcinom, karcinom pankreatu, polyposy trávicího traktu a hepatocelulární karcinom. Je jedním z vedoucích pracovišť v digestivní endoskopii v ČR, patří mezi renomovaná pracoviště v Evropě.

 

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.