V roce 1957/1958 je jednoznačně určena orientace oddělení na gastroenterologickou a hepatologickou problematiku.V roce 1959 je na oddělení vytvořena endoskopická jednotka, od následujícího roku zahajující pravidelnou samostatnou laparoskopickou činnost společně s cílenou a necílenou jaterní biopsií. V roce 1971 bylo započato s vyšetřováním flexibilními přístroji. V roce 1974 je esofagogastroduodenoskopie již rutinní vyšetřovací metodou. Počty vyšetření narůstají, v roce 1978 je zaváděna endoskopická diagnostika onemocnění žlučových cest a pankreatu, později rozšířená i o část endoskopické terapie. V letech 1991/1992 začíná endoskopická diagnostika onemocnění tlustého střeva, ke které se záhy připojuje i endoskopická polypektomie. Je pokračováno v hepatologické problematice, se zaměřením na sérologii v diagnostice akutní a chronické hepatitidy. Jsou zajišťovány 3 odborné ambulance s problematikou gastroenterologickou, hepatologickou a diabetologickou.
 
Současnost
V současné době je gastroenterologie hlavním dílčím oborem Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu. Od prosince 1997 začalo být tehdejší II. interní oddělení pracovištěm Subkatedry gastroenterologie IPVZ v Praze. V rámci Subkatedry gastroenterologie sloužilo II. interní oddělení jako školící postgraduální pracoviště v digestivní endoskopii a v gastroenterologii. 1. 1. 2005 se sloučením tří interních oddělení ÚVN v Interní kliniku 1. LF UK a ÚVN transformovalo II. interní oddělení v Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu. Pracoviště se podílí na řešení grantových úkolů, dále na mezinárodních studiích s tématikou: nespecifické střevní záněty, dráždivý tračník, kolorektální karcinom, polyposy. Je jedním z vedoucích pracovišť v digestivní endoskopii v ČR, patří mezi renomovaná pracoviště v Evropě.
 

                                                                                                    prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.