MUDr. Jana Přeučilová

 

Vzdělání:

1/2023 diplom celoživotního vzdělávání lékařů
2/2023 licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru geriatrie 
5/2005 licence v oboru geriatrie
6/2003 atestace v oboru geriatrie
4/1995 licence k výkonu lékařské praxe v oboru interní lékařství
5/1993 atestace I. stupně v oboru vnitřního lékařství
6/1988 FVL UK- promoce


Praxe:

Od 1/2022 vedoucí lékař Oddělení dlouhodobé péče ÚVN, Praha 6
9/2018 - doposud Oddělení dlouhodobé péče ÚVN, Praha 6
4/2004 - 8/2018 Centrum následné péče FNM, Praha 5
11/2000 - 3/2004 Geriatrická klinika VFN, Praha 2
8/1988 -10/2000 Nemocnice Na Františku, Praha 1


Pedagogická činnost:

9/2012-10/2021 Interní klinika 2.LF UK a FNM - odborný asistent v oboru geriatrie