Transfuzní služba ve vyspělých zemích je založena na zásadách 1.národní soběstačnosti v krvi a 2. bezpříspěvkového darování krve. Tyto principy byly stanoveny kromě hlediska etického a dále, aby se krev nestala předmětem nežádoucího obchodu, zejména z důvodu bezpečnosti. V tomto ohledu hraje klíčovou roli princip bezpříspěvkových odběrů, protože pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou je z hlediska moderního pojetí dostatečně bezpečný.

Mezinárodně přijatou definici bezpříspěvkového darování krve zformulovala Liga červeného kříže a červeného půlměsíce a její znění je následující:
"Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, například čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s bezpříspěvkovým darování krve slučitelné".

V České republice morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí od roku 1960 Československý, resp. Český červený kříž a to několika stupni, podle počtu bezpříspěvkových odběrů:

Za 1. odběr je udělen odznak "kapka krve", za 10 odběrů bronzová plaketa prof. Janského, za 20 odběrů stříbrná plaketa a za 40 odběrů zlatá plaketa. Dále jsou udělovány zlaté kříže III. stupně za 80 odběrů, II. stupně za 120 odběrů a I. stupně za 160 odběrů.

Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček.

Dárce krve oceňuje tedy Český červený a kříž, a to vždy územní spolek podle bydliště dárce (trvalého nebo přechodného). Dárce krve ÚVN z Prahy oceňuje OS ČČK Praha 6+8+9, dárce krve z Loun, Žatce, Podbořan a Krásného Dvora OS ČČK Louny, dárce krve z Poděbrad a Městce Králové OS ČČK Nymburk apod.

Benefity pro dárce krve

Již několik roků spolupracujeme například s cestovní kanceláří Beta Tour. Ta poskytuje výrazné slevy pro dárce krve a dárce kostní dřeně z celé ČR. Specializuje se na zimní zájezdy do zahraničí do Alp.

Více benefitů pro dárce najdete na https://www.prodarce.cz/