Odběry plné krve

Běžný způsob darování krve, kdy se odebere 450 ml plné krve během 5-10 minut. Odebraná krev se následně rozdělí na erytrocyty (červené krvinky) a plazmu. Odběry jsou plně monitorovány na speciálních odběrových vahách, které mj. zaručují dokonalé promísení odebírané krve s protisrážlivým a konzervačním roztokem.

Odběry krevních složek metodou přístrojové aferézy :
Dvojitá erytrocytaferéza

(Odběr 2 jednotek erytrocytů - červených krvinek- s návratem plazmy, tj. celkový odebraný odběr je shodný jako při odběru plné krve. Odběr trvá do 40ti min., započítává se jako 2 odběry, darovat tímto způsobem je možné 3x ročně v intervalu 4 měsíců.). Tuto moderní odběrovou metodu provádíme na separátorech krevních složek Haemotetics MCS+, v odběrovém středisku Louny je separátor Fenwal Alyx. Tyto odběry jsou určeny pro získávání erytrocytů nedostatkových krevních skupin, zejména 0 negat. , případně dalších podle aktuální potřeby.

Přístrojová plazmaferéza

(Odběr 660 ml plazmy, tj. tekuté součásti krve s návratem erytrocytů - červených krvinek). Odběr trvá cca 30 min., započítává se jako 1 odběr, darovat tímto způsobem je možné v intervalu 14 dnů. K darování plazmy zveme dárce všech krevních skupin.

Odběrové dny

(kdy mohou dárci krve u nás darovat krev nebo její složky)

Důležité kontakty:

Funkce
Jméno
telefon
E - mail
Budova
Kartotéka dárců krve Jaroslava Čechová,
Tereza Konupková
973 203 217 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. A3
Lékař MUDr. Klára Trojanová 973 203 207 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. A3
Odběrové středisko Louny Renata Držálková 415 620 236   NsP Louny
Odběrové středisko Jilemnice Olga Černovská 481 551 159   MMN Jilemnice
Odběrové středisko Mělník Blanka Siudová 601 362 328   OOP Mělník -Podolí