Poskytovaná komplexní péče je složena z několika subspecializací: cerebrovaskulární neurochirurgie zajišťuje operační a endovaskulární léčbu aneuryzmat, arteriovenózních malformací a ischemie mozku. Chirurgicky řeší neurovaskulární konflikt v zadní jámě lební. Neuroonkologie nabízí chirurgickou léčbu všech typů intrakraniálních a spinálních nádorů u dospělých a dětí se zajištěním eventuální pooperační onkologické léčby. Na poli neurotraumatologie se klinika operační léčbou zraněných podílí na komplexním traumatologickém programu ÚVN a samostatně pečuje o lehká poranění mozku a o akutní a chronické léze periferních nervů. V rámci spondylochirurgie jsou na klinice operováni nemocní s degenerativním onemocněním krční a bederní páteře včetně stabilizačních výkonů.

Do funkční neurochirurgie patří komplexní léčba bolesti. Spektrum ještě doplňují operace některých vrozených vad.