Zdroj:    Lidové noviny
Autor:    IVANA VAJNEROVÁ

Rakovina tlustého střeva a konečníku je jedním ze tří nejčastějších zhoubných nádorů ve vyspělých zemích. Česko patří mezi země s jejich nejvyšším výskytem. Při včasném zahájení léčby však mají pacienti velkou šanci na úplné uzdravení, říká profesor Miroslav Zavoral, průkopník postupů, jak tuto chorobu včas diagnostikovat a zastavit.

  • LN Je známo, proč právě tento typ rakoviny je tak rozšířený?


Jde o genetické onemocnění, které vzniká v buňkách sliznice tlustého střeva a konečníku. Rychlá obměna slizničních buněk vytváří prostor pro vznik a hromadění mutací. Buňky karcinomu se mohou nekontrolovatelně šířit, pronikat i do vzdálených orgánů a zakládat tam metastázy. Na této civilizační chorobě se podílí kromě dědičných předpokladů i nezdravý životní styl. U nás onemocní kolorektálním karcinomem osm tisíc lidí ročně, v celé Evropě pak půl milionu lidí. Odhaduje se, že v roce 2020 bude v Česku žít 80 tisíc jedinců s touto diagnózou.

  • LN Je zdravější strava tou správnou prevencí?


Optimální prevencí je kombinace zdravého životního stylu a pravidelného sledování, screeningu. Úpravou životosprávy a jídelníčku, což znamená hlavně snížení konzumace červeného masa, živočišných tuků, naopak zvýšený příjem ryb, ovoce a zeleniny v kombinaci s pravidelnou fyzickou aktivitou, redukcí nadváhy a abstinencí můžeme riziko vzniku kolorektálního karcinomu snížit – stejně jako riziko cukrovky, vysokého tlaku a kornatění tepen. Nicméně pokud náš organismus nese genetické předpoklady pro vznik kolorektálního karcinomu, zdravou stravou mnoho nezmůžeme. Screeningem pak rozumíme včasnou diagnostiku onemocnění u bezpříznakových jedinců, tedy test na okultní krvácení do stolice a kolonoskopii.

  • LN Z čeho plyne vaše povzbudivé tvrzení o velmi nadějné léčbě?


Zhruba před patnácti lety se prokázalo, že tyto nádory rostou a metastazují relativně pomalu, že mají – byť to asi laikovi zní poněkud absurdně – relativně „dobré“ biologické vlastnosti: nejsou tak agresivní a rychlé jako třeba buňky karcinomu slinivky či mozku. To dává lékařům a pacientovi dost prostoru šíření zabránit. Dokonce i metastázy vzniklé z tohoto zdroje, nejčastěji v játrech, lze operovat, což je u jiných typů rakoviny spíše vzácností.

  • LN Bývá úspěšná i chemoterapie?


Poznatky o genetické podstatě onemocnění umožnily vyvinout biologickou léčbu, která na rozdíl od klasické chemoterapie cíleněji útočí na nádorové buňky a zároveň méně poškozuje zdravé tkáně.

  • LN Jak lze odhalit počínající riziko, v čem spočívá?


Na sliznici tlustého střeva vznikne klasicky výrůstek, takzvaný adenomový polyp. Pokud není odstraněn, za několik let se změní v karcinom. Odstranění polypů je nenáročný zákrok, diagnostické metody jsou k dispozici, jen je třeba jich maximálně využívat. Což se často neděje.

  • LN Jaké metody pomohou včas odhalit počínající nádor?


Nejběžnější je test na okultní krvácení do stolice, který se provádí od 50 do 55 let v ročním intervalu a od 55 let vždy po dvou letech. Považuji za velký úspěch, že pojišťovny a praktičtí lékaři ho nabízejí lidem starším padesáti let zadarmo. Pokud test prokáže přítomnost krve, je třeba podstoupit další vyšetření. Zdrojem krvácení může být zhoubný nádor či přednádorové stadium (polyp), ale i jiné onemocnění zažívacího traktu, které vyžaduje léčbu. Avšak existuje i důkladnější metoda, která si zaslouží osvětu...

  • LN Máte na mysli kolonoskopii?


Ano. Vyšetření tlustého střeva a konečníku pomocí ohebné sondy s kamerou má význam diagnostický, ale i léčebný, neboť během jednoho výkonu lze nalezený polyp rovnou odstranit, a zabránit tak vzniku rakoviny. Výsledky buďto upozorní na nutnost léčby či potenciální rizika, nebo dají informaci, že dalších deset let může být klient v tomto ohledu bez obav.

  • LN Vaší „doménou“ je prevence, osvěta a screening. Jak jsme na tom v Česku?


Medicínský screening je metoda zaměřená na zjišťování rizika onemocnění danou chorobou v populaci. Screening karcinomu tlustého střeva se začal provádět v osmdesátých letech v Německu, Česká republika byla druhá na světě. Dnes je součástí preventivních programů většiny vyspělých států. Jde o testování nikoli osob již nemocných, ale těch, které zatím žádné potíže nemají, a tak pomáhá podchytit onemocnění v časném, snadno léčitelném stadiu, a snížit tak úmrtnost. Především jde o záchranu životů těch, kteří se screeningu zúčastní.

  • LN Kdo patří do rizikové skupiny?


Do vysokorizikové skupiny patří každý, u jehož blízkých příbuzných se karcinom vyskytl, kdo sám měl tento nádor, trpí zánětlivým onemocněním střev či je po odstranění přednádorového stadia – polypu. Tito pacienti chodí na kolposkopii od nižšího věku a v kratších intervalech. Druhou rizikovou skupinou jsou jedinci s „běžným“ rizikem nádoru kolorekta starší 50 let. U nich již hrají významnou roli nezdravá životospráva, kouření, konzumace alkoholu a související civilizační choroby – obezita, cukrovka, ischemická choroba srdeční. Tyto faktory tedy lze ovlivnit.

  • LN Nakolik Češi možností prevence využívají?


Velkým úspěchem je kampaň, která probíhá od začátku letošního roku, v níž pojišťovny nabízejí screeningové vyšetření. Nicméně osvěty by bylo třeba více. Vzorem mohou být USA, kde působí tým odborníků, doporučující federální vládě, jaké preventivní zdravotní programy by měly být přednostně financovány. V současnosti je to boj proti obezitě, kouření a hned na třetím místě je prevence kolorektálního karcinomu. V tomto ohledu dost zaostáváme.

***

6. 11. Rakovina prsu
7. 11. Rakovina plic
9. 11. Rakovina tlustého střeva
a konečníku
10. 11. Rakovina jater a slinivky
11. 11. Rakovina dělohy, vaječníků
12. 11. Rakovina prostaty
13. 11. Choroby oběhové soustavy.
Vysoký tlak. Ateroskleróza.
Vysoký cholesterol
14. 11. Infarkt. Selhání srdce.
Další nemoci srdce a cév
16. 11. Mozková mrtvice

18. 11. Nespavost a další poruchy
spánku (spánková apnoe)
19. 11. Deprese
20. 11. Demence. Alzheimerova
choroba
21. 11. Schizofrenie
23. 11. Neplodnost
24. 11. Sexuální dysfunkce
25. 11. Obezita
26. 11. Alergie
27. 11. Autoimunitní onemocnění
28. 11. Roztroušená skleróza
30. 11. Osteoporóza

1. 12. Oční choroby
2. 12. Ušní choroby, poruchy řeči
3. 12. Zuby
4. 12. Nemoci trávicí soustavy
5. 12. Parazitické nákazy
7. 12. Infekční nemoci
8. 12. Nemoci dětského věku (infekce,
problém očkování, návrat TBC)
9. 12. Vývojové nemoci: ADHD,
autismus
10. 12. Bolest
11. 12. Nové choroby, hrozby,
očekávané pandemie

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D. (1953) * Internista, gastroenterolog, ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Je organizátorem programu screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Své výzkumy zaměřuje i na diagnostiku nádorů slinivky a další onemocnění zažívacího traktu.

Preventivní zjišťování nádoru tlustého střeva

Klient/klientka 50–54 let

test na okultní krvácení do stolice

Praktický lékař / gynekolog

negativní další test za 1 rok

pozitivní

screeningová kolonoskopie

Gastroenterolog

negativní návrat do screeningu za 10 let

pozitivní léčba / další lékařské sledování

I pokročilé stadium kolorektálního karcinomu se ještě často daří úspěšně léčit

Testování lidí, kteří ještě žádné potíže nemají, pomáhá podchytit onemocnění ve snadno léčitelném stadiu

Klient/klientka 55 a více let

test na okultní krvácení do stolice

primární screeningová kolonoskopie

Praktický lékař/gynekolog

negativní další test za 2 roky

pozitivní screeningová kolonoskopie

Gastroenterolog

negativní návrat do screeningu za 10 let

pozitivní léčba / další lékařské sledování

MÝTY A FAKTA Postihuje rakovina tlustého střeva a konečníku spíš starší lidi? Toto onemocnění častěji postihuje jedince starší padesáti let. Při včasném odhalení a vhodné léčbě nemusí být jejich život nikterak zkrácen. Neznamená zjišťování onemocnění, že strávím zbytek života běháním po doktorech? Současná diagnostika a léčba je natolik sofistikovaná a cílená, že umí rychle nalézt postupy, které na sebe navazují, vzájemně se podporují. Ten čas stojí za to. Jsou vyšetření nepříjemná a bolestivá? Primární test na okultní krvácení do stolice spočívá v odběru malého vzorku stolice. Test provedete v soukromí domova a přinesete jej svému lékaři k vyhodnocení. Případná následná kolonoskopie sice trvá zhruba třicet minut, ale zavedení sondy není zdaleka tak zatěžující, jak se říká. Když budu zdravě jíst, přestane mi rakovina tlustého střeva hrozit? Zdravá životospráva napomáhá ke snížení rizika vzniku kolorektálního karcinomu, ke zlepšení celkové odolnosti organismu i jeho adaptace na případnou léčbu. Není však všemocná, proto i jedinci, kteří dodržují tyto zásady, by se měli pravidelně účastnit screeningového programu. Pokud budu v průběhu choroby jíst potraviny takzvaně protirakovinné, hodně vlákniny, bude to léčivé? Opět, je to zdravé, avšak nikoli spásné. Léčba rakoviny tlustého střeva a konečníku je postavena na operačním řešení, ozařování, chemoterapii a tzv. biologické léčbě. Léčebný postup pak určuje víceoborový tým s ohledem na místo a charakter nádoru, rozsah onemocnění, stav a přání nemocného. Budu vdůsledku choroby omezen v sexuálním životě? Naprostá většina pacientů není v tomto ohledu nijak limitovaná. Výjimkou mohou být někteří jedinci s rakovinou konečníku. Operace vtéto oblasti umužů s sebou přináší riziko impotence, které však je významně snížené zavedením tzv. miniinvazivních metod. Ženy, které podstoupí ozařování pánve, může zas trápit suchost a zúžení pochvy.

ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY * Určitě neplatí, že by alternativní léčba pomohla lépe než lékaři. Jednoznačné důkazy dokládají, že rakovinu tlustého střeva a konečníku lze vyléčit pouze úplným odstraněním nádoru (otevřenou operací nebo endoskopicky při kolonoskopii), eventuálně dalšími metodami – ozařováním, chemoterapií, biologickou léčbou.

Foto autor| Ilustrace Shutterstock / šk