ANNA PŘÍHODOVÁ, Lidové noviny   

Jedno z nejobávanějších zhoubných onemocnění.

Taková je rakovina slinivky. Nepatří sice k těm úplně nejčastějším nádorům, ale její výskyt se ve vyspělých zemích v posledních letech mírně zvyšuje. Ani trend v České republice bohužel není příznivý.

O rakovině slinivky se poslední dobou zase mluvilo. To když na ni zemřel designér Bořek Šípek, který se snažil nemoc překonat i díky lékařům z proslulé španělské kliniky. Ani tak však nad nemocí, která má zatím špatnou prognózu, zejména proto, že se na ni přichází pozdě, nezvítězil. Umělec není jedinou známou obětí této choroby z posledních let.
Zemřel na ni také tanečník Richard Hess, herec Vladimír Dlouhý a před lety i ministr Pavel Dostál, ze zahraničních jmen třeba herec Patrick Swayze. Že výčet obsahuje samá mužská jména, je možná náhoda, ale rakovina slinivky skutečně častěji postihuje muže, i když převis není velký.
Průšvih je v tom, že na rozdíl třeba od rakoviny prsu či nádorů varlat není zatím skoro možné nemoc odhalit včas, protože se vyvíjí hodně nenápadně. A není kmání ani žádné screeningové vyšetření. Má tedy smysl, aby lidé, v jejichž rodině se vyskytl nádor slinivky čili pankreatu, chodili na nějaké cílené vyšetření?
„Ano, cílené vyšetřování a sledování pacientů s rodinným výskytem rakoviny pankreatu i nádorů jiné lokalizace má smysl. Nejčastější formou rakoviny je karcinom. Riziko karcinomu pankreatu je v běžné populaci kolem jednoho procenta, což v české republice představuje přes 2000 nových případů ročně,“ vypočítává profesor Miroslav Zavoral, přednosta interní kliniky pražské Ústřední vojenské nemocnice.

Některé rizikové faktory jde ovlivnit

Celosvětový průměr výskytu nemoci činí zhruba 11 nových případů na 100 000 ročně, v Česku se pohybuje kolem patnácti, což víceméně odpovídá ostatním vyspělým zemím.
Slinivka břišní je vlastně velká žláza, která produkuje důležité trávicí fermenty a řadu hormonů, z nichž je nejznámější inzulin. Tento hormon pomáhá tělu hospodařit s přijatou energií, konkrétně s cukrem v krvi. Pankreas vypadá jak plochá hruška, dlouhá je zhruba patnáct centimetrů.
Riziko rakoviny slinivky stoupá u pacientů s rodinným výskytem rakoviny slinivky, ale také u nemocných s rodinným výskytem nádorů prsu, kůže a tlustého střeva. Proto je nezbytné, aby byli tito pacienti sledováni odborníky ve specializovaném centru. Kromě vrozené predispozice zvyšují riziko rakoviny pankreatu také vlivy zevního prostředí a životní styl. Významnou roli zde hraje kouření, které zvyšuje riziko rakoviny pankreatu dvakrát až třikrát. To je hodně a podle Zavorala by to rozhodně stálo za větší podporu protikuřácké kampaně. Připomněl v této souvislosti, že ve Spojených státech amerických dokázala cílená kampaň snížit počet kuřáků za posledních 30 let o pětinu.
Pití alkoholu může vést k rozvoji chronického zánětu slinivky břišní neboli chronické pankreatitidy, která rovněž zvyšuje pravděpodobnost, že lidé se nevyhnou ani karcinomu pankreatu. Dalším rizikovým faktorem, který lze ovlivnit životním stylem, je obezita a s ní spojená cukrovka – zde jako nejlepší prevence slouží pohyb.

Dvě procenta ze všech nádorů

Počet pacientů s karcinomem slinivky stoupá všude na světě. Za posledních dvacet let se počet nemocných zdvojnásobil. Tento nádor je – alespoň to tak vyplývá z národních onkologických registrů – přibližně desátý nejčastěji se objevující (u žen se do první desítky nedostává, u mužů ano).
Celosvětově jím onemocní každý rok dvě stě tisíc lidí. To činí asi dvě procenta ze všech lidí se zhoubnými nádory. Pro srovnání, pacienti s nejčastější rakovinou plic tvoří asi 13 procent všech nemocných se zhoubnými nádory, na rakovinu prsu coby druhou nejčastější diagnózu připadá deset procent nemocných.
Ročně na rakovinu slinivky ve světě zemře 196 tisíc lidí, což jen dokládá, že nemoc se hodně špatně léčí. Přesto jsou lékaři v boji s ní úspěšnější než dříve. Ještě v šedesátých letech přežívalo pět let od diagnózy jediné procento pacientů, v devadesátých letech se toto číslo zvýšilo na pět procent.

Lékaři rakovinu dohánějí

Ačkoli se zatím většinou stane, že se nádor odhalí tak pozdě, že už se nedá vyléčit, mohlo by se to změnit. Lékaři začínají rakovinu slinivky dohánět.
„Už dnes můžeme v diagnostice využít časné příznaky rakoviny pankreatu, které se objevují již dva až tři roky před stanovením diagnózy. Mezi tyto příznaky patří zvláštní typ cukrovky a pokles tělesné hmotnosti,“ říká profesor Miroslav Zavoral, přednosta interní kliniky pražské Ústřední vojenské nemocnice. Úkolem lékařů podle něj je, aby odlišili tento typ cukrovky od početně převažujících případů cukrovky spojené s obezitou. Takové vyšetření mohou iniciovat praktičtí lékaři, kteří pojmou podezření, že jejich pacient má cukrovku. Když se nemoc potvrdí, je na místě pátrat po tom, o jaký subtyp diabetu jde.
Moderní zobrazovací metody jsou schopny detekovat i malé nádory pankreatu, které doposud nebylomožné zobrazit. „Precizní japonští lékaři v regionu Hirošimy dokázali systematickým vyšetřováním pacientů s časnými příznaky a rizikovými faktory diagnostikovat časná a léčitelná stadia rakoviny pankreatu,“ dodává do budoucna nemocným lidem naději profesor Zavoral.


Kromě vrozené predispozice zvyšuje riziko rakoviny pankreatu také životní styl: kouření a nadměrné pití alkoholu

Výskyt nádorů slinivky břišní v krajích ČR Počet nově zjištěných případů na 100 000 obyvatel za rok

Věková struktura pacientů s nádorem slinivky v ČR

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR