Vážené pacientky, vážení pacienti!

V sobotu 27. srpna 2022 v dopoledních hodinách zasáhl ničivý požár západní křídlo budovy A Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Požárem byla dotčena pracoviště Neurologie, Oční kliniky, ORL, Oddělení nemocí z povolání a Hematologické ambulance.

Velmi si cením nasazení všech, kdo okamžitě zareagovali, zasáhli, a především zajistili bezpečí našim pacientům, zlikvidovali požár, usilovně zachraňovali přístroje, vybavení, léčiva. Poděkování patří hasičskému záchrannému sboru, Záchranné službě hl. města Prahy, Vojenské policii a všem zaměstnancům ÚVN, kteří osobním nasazením přispěli k minimalizaci následků. Za zásadní považuji, že všichni pacienti byli přesunuti do bezpečí a nikdo z nich ani z personálu nebyl zraněn.

Byli jsme nuceni dočasně omezit činnost pracovišť zasažených požárem. Pacienti, kterých se omezení týkají, jsou vyrozumíváni prostřednictvím SMS. Pravidelně na webových stránkách informujeme o aktuálním umístění daných pracovišť a stavu péče.

Děkuji ředitelům pražských a jedné mimopražské nemocnice, kteří již hodinu po vypuknutí požáru nabídli pomoc a odborné kapacity pro zajištění péče o naše pacienty. V ÚVN sice došlo ke katastrofě a odstraňování jejích následků bude náročné a dlouhodobé, přesto se ÚVN dokázala postavit následkům této katastrofy čelem a díky všem, kdo se okamžitě pustili do jejího řešení, jsme ji v první fázi zvládli se ctí. Během krátké doby se nám podařilo zajistit, aby požárem dotčená pracoviště měla v ÚVN pro svou práci solidní podmínky a dlouhodobě využitelné náhradní prostory a mohla svým pacientům opět poskytovat péči v kvalitě, na kterou jsou zvyklí.

Vážení, dovolím si vás požádat, abyste důsledně v zájmu vaší bezpečnosti respektovali pokyny bezpečnostní služby a personálu a sledovali informace o umístění pracovišť v jiných prostorách.

Děkuji za pochopení, trpělivost a také za projevenou podporu v těchto nelehkých chvílích. Mohu vás ubezpečit, že usilovně pracujeme na tom, aby navzdory veškerým úskalím způsobeným požárem byla péče v ÚVN nadále poskytována v plném rozsahu a na vysoké úrovni kvality.

 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel ÚVN

 

Nová umístění pracovišť po požáru pavilonu A5 

Podrobné informace o změnách naleznete na stránkách dotčených pracovišť (Neurologie, Oční kliniky, ORL, Oddělení nemocí z povolání a Hematologické ambulance).

 

Neurologické oddělení

Změny následkem požáru v pavilonu A:

Ambulance Neurologie C3 3. patro, +420 973 203 226
EEG vyšetřovna C4 přízemí,  +420 973 203 237
Lůžková část C5 2. patro

Oční klinika

Změny následkem požáru v pavilonu A:

Ambulance Oční kliniky B přízemí
  +420 973 203 187
+420 973 203 192
+420 973 203 200
Refrakční ambulance B přízemí
Operační sály CH3 (termín otevření bude upřesněn)
Aplikace anti-VEGF terapie B

Klinika ORL

Změny následkem požáru v pavilonu A:

Recepce ambulance CH1 -1. patro
  +420 973 203 162
+420 973 208 513
Lůžkové oddělení E1 1. patro
  +420 973 203 168

Oddělení nemocí z povolání

Změny následkem požáru v pavilonu A:

Ambulance   v prostoru hlavního vjezdu
  +420 973 203 461

ÚCL - Hematologická ambulance

Změny následkem požáru v pavilonu A:

Hematologická ambulance  C3 3. patro
  +420 973 203 208

 

V areálu ÚVN je dočasné omezení pohybu osob a motorových vozidel v okolí pavilonu A5. Pohybujte se pouze po vyznačených cestách a dbejte pokynů bezpečnostní služby.

 

Tiskové zprávy

Provozní změny po požáru části pavilonu A

V neděli 28. 8. 2022 byl objekt předán zástupcům vojenské policie. Příčina požáru a rozsah škod budou předmětem následného šetření. Od pondělí 29. 8. 2022 funguje nemocnice v mírně omezeném režimu. Požárem nedotčená pracoviště ÚVN fungují v běžném provozu. Zásadní je omezení provozu Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN, Kliniky otorhinolaryngologie a m...

 

Požár v pavilonu A

Dne 27. 8. 2022 v dopoledních hodinách vypukl v ÚVN v pavilonu A požár. Okamžitě byli přivoláni hasiči, kteří se na místo dostavili v řádu jednotek minut. Zároveň byla zahájena evakuace pacientů do bezpečí. Nedošlo k žádnému zranění ani újmě na zdraví, všichni evakuovaní pacienti jsou v bezpečí. Příčina požáru a rozsah škod budou předmětem násle...