MUDr. Lenka Pospíšilová, EuSpLM

alt


Vzdělání

 • Specializovaná způsobilost v oboru klinická biochemie 2009
 • Atestace 1. st. klinická biochemie 2005
 • Studium všeobecného lékařství na 3. LF UK Praha ukončeno 1992


Profesní historie

od 1. 1. 2013 primářka Oddělení klinické biochemie ÚVN
2011 – 2012 Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze ÚVN - lékař biochemik
2010 Klinlab s.r.o. Praha 6 - zástupce vedoucího a vedoucí odd. biochemie
2000 - 2010 Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch 1.LF UK a VFN Praha 2 - lékař biochemik
1992 - 1993 FN Královské Vinohrady Praha 10 , II. interní klinika - lékař v předatestační přípravě

 

Odborná angažovanost

 • Česká lékařská komora
 • Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP


Osvědčení

 • Atestace 1.st. klinická biochemie
 • Specializovaná způsobilost v oboru klinická biochemie
 • Licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektora v lékařské praxi, odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru klinická biochemie
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru klinická biochemie
 • Registrace jako Evropský specialista v laboratorní medicíně (EuSpLM)
 • Členka zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru klinická biochemie


Publikační činnost - spoluautorství

BRUHA R, MARECEK Z, POSPISILOVA L, NEVSIMALOVA S, VITEK L, MARTASEK P, NEVORAL J, PETRTYL J, URBANEK P, JIRASKOVA A, FERENCI P.: Long-term follow-up of Wilson disease: natural history, treatment, mutations analysis and phenotypic correlation. Liver Int. 2011 Jan;31(1):83-91

R. BRUHA, L.VITEK, Z.MARECEK, L.POSPISILOVA, S. NEVSIMALOVA, P.MARTASEK, J.PETRTYL , P. URBANEK, A.JIRASKOVA, I.MALIKOVA, M.HALUZIK, P. FERENCI: Decreased serum antioxidant capacity in patiens with Wilson disease is associated with neurological symptoms. J Inherit Metab Dis (2012) 35:541–548

POSPÍŠILOVÁ L., KNAPOVSKÁ I., SRPOVÁ B.: Experiences with POCT in the Military Hospital in Prague. 21. European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EuroMedLab 2015; 53, Special Suppl, p S539

HNÁTEK T., TÁBORSKÝ M., MALÝ M., KAMENNÍK L., LITTNEROVÁ S., SEDLOŃ P., LUXOVÁ J., FIŠEROVÁ M., POSPÍŠILOVÁ L., HAMOUZOVÁ S., DANĚK J., ZAVORAL M.: Factors underlying elevated troponin I levels following pacemaker primo-implantation. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC 2016, ročník 16, číslo 2, str. 248-56, IF 0.984. ISSN 1213-8118

MÁJOVSKÝ M., ŘEZÁČOVÁ L., SUMOVÁ A., POSPÍŠILOVÁ L., NETUKA D., BRADÁČ O., BENEŠ V.: Melatonin and cortisol secretion profile in patients with pineal cyst before and after pineal cyst resection. JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE 2017, ročník 39, str. 155-163, IF 1.557. ISSN 0967-5868

DANĚK J., HNÁTEK T., MALÝ M., TÁBORSKÝ M., BĚLÁČEK J., ŠKVAŘIL J., POSPÍŠILOVÁ L., ČERNOHOUS M., SEDLOŃ P., HAJŠL M., ZAVORAL M.: Troponin levels in patients with stable CAD. COR ET VASA 2017, ročník 59, číslo 3, str. E229-E234. ISSN 0010-8650

BARTÁKOVÁ E., ŠTEFAN M., STRÁNÍKOVÁ A., POSPÍŠILOVÁ L, ARIENTOVÁ S., BERAN O., BLAHUTOVÁ M., MÁCA J., HOLUB M.: Calprotectin and calgranulin C serum levels in bacterial sepsis. DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE 2019, ročník 93, číslo 3, str. 219-226. IF 2.314. ISSN 0732-8893

KRUBNEROVÁ K., SRPOVÁ B., POSPÍŠILOVÁ L.: Tracking preanalytical errors in clinical laboratory. 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase Zagreb, Chorvatsko, 22-23 March 2019, eA81. -sborník

POSPÍŠILOVÁ L., BARTÁKOVÁ E., KOBLIHOVÁ E., BLAHUTOVÁ M., KUBÁTOVÁ L., HOLUB M., RYSKA M.: Calprotectin and calgranulin C serum levels correlate with complications of pancreatic surgery. 23. European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EuroMedLab 2019; Journal Clinica Chimica Acta - Special Issue EuroMedLab 2019, Abstracts / Clinica Chimica Acta 493 (2019) S355-S378