kpt. Ing. Tatjana Markovina

Vzdělání

1990 maturita - Střední zdravotnická škola, obor zdravotní laborant
2007 ukončeno pomaturitní specializační studium v oboru zdravotní laborant v úseku práce biochemie, Institut pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků (IDVZP) v Brně.
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zdravotní laborant s platností do 23.7.2016
2009 promoce Univerzita obrany Brno, Fakulta ekonomiky a managementu, obor řízení lidských zdrojů

 
Profesní historie

1990 - 1991 zdravotní laborant, Nemocnice neodkladné péče Praha-západ
1991 - 1993 zdravotní laborant, IKEM
1993 - 1997 zdravotní laborant, Nemocnice Na Malvazinkách, Praha
1997 - 2001 zdravotní laborant, OHBKT Ústřední vojenská nemocnice Praha
2001 aktivace jako voják z povolání
2001 - 2009 zdravotní laborant, 7.polní nemocnice AČR Hradec Králové
2009 - dosud vedoucí laborant, ÚCL ÚVN Praha


Účast na zahraničních misích AČR

1999 6. polní nemocnice AČR, mise AFOR, Albánie (květen – srpen)
1999 humanitární mise v zemětřesení postižené oblasti Turecka – Gölcük (srpen-listopad)
2002 6. polní nemocnice AČR,mise ISAF, Afganistan (květen – říjen)
2007 2. kontingent polní nemocnice, mise ISAF, Afganistan (srpen – prosinec)
2008 5. kontingent polní nemocnice, mise ISAF, Afganistan (červenec –prosinec)

 
Odborná angažovanost

  • Česká společnost klinické biochemie – členka
  • Společnost pro transfuzní lékařství – členka
  • Členka akreditační komise Ministerstva zdravotnictví

 

Přednášková činnost

  • Kongresy a pracovní dny ČSKB a STL ČR
  • Certifikovaný kurz Sestra v transfuzní službě

 

Jazyky

  • aktivně - angličtina STANAG 2,
  • francouzština STANAG 1