MUDr. Martina Čurdová

alt

 

Vzdělání

  • Specializace II. stupně v oboru lékařská mikrobiologie 1997
  • Specializace I. stupně v oboru lékařská mikrobiologie 1991
  • Studium Lékařská fakulta hygienická UK Praha ukončeno 1988


Profesní historie

od 25. 3. 2013 primářka Oddělení klinické mikrobiologie ÚVN
2011 – 2013 Synlab czech s.r.o., laboratoř Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - zástupce vedoucí sekce mikrobiologie
1995 – 2011 KLINLAB, spol. s r.o., bakteriologické oddělení, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - lékař
2004 – 2013 Oddělení nemocniční hygieny a BOZP – 0,4 úvazek v ÚVN
1988 – 1995 Hygienická stanice hlavního města Prahy, mikrobiologický odbor – bakteriologické oddělení, Rytířská 404/12, Praha 1 – lékař samostatně pracující

 

Odborná angažovanost

  • Česká lékařská komora – členství od 1992
  • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně – společnost epidemiologie a mikrobiologie a společnost lékařské mikrobiologie – členství od 1992


Osvědčení

  • Specializovaná způsobilost lékaře v oboru lékařská mikrobiologie
  • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru klinická mikrobiologie

 

Další odborné funkce

  • Členka Týmu pro prevenci a kontrolu infekcí a Poradního orgánu ředitele pro prevenci a kontrolu infekcí v ÚVN (KPKI)
  • Členka Lékové komise a předsedkyně Expertní skupiny - pracovního orgánu Lékové komise v ÚVN