doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

alt

Vzdělání:

2018 Titul doc. (1. LF UK Praha)
2014  Titul Ph.D.
2009 Atestace v oboru gastroenterologie
2002 Titul MUDr. (1. LF UK Praha)

Zaměstnání:

07/2012-současnost

Vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie

2009-současnost

Vedoucí lékař Centra pro experimentální endoskopii, Vedoucí lékař Centra pro screeningovou kolonoskopii

2009–06/2012

Vedoucí lékař Endoskopické jednotky OGHM IK

2002-současnost 

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN


Výukové aktivity:

2006 – dosud

Asistent, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, pregraduální výuka

2016 – dosud

Školitel konzultant, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2016 – dosud

Školitel – specialista, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Univerzity obrany Brno


Členství v odborných společnostech, komisích:

 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP (ČGS)
 • Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO; vědecký sekretář)
 • Rada pro screening kolorektálního karcinomu ČGS (vědecký sekretář)
 • Komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR
 • European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)
 • American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE)

 

Grantová činnost:

 • Hlavní řešitel AZV NV18-08-00246 - Endoskopická transmurální resekce versus standardní endoskopická terapie v léčbě kolorektální neoplázie – prospektivní randomizovaná studie
 • Hlavní řešitel AZV ČR 16-29614A - Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice
 • Hlavní řešitel AZV ČR 17-31909A - Vývoj multiparametrického testu nové generace pro predikci rizika rekurence kolorektální neoplázie
 • Hlavní řešitel IGA MZ ČR 11524 – Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a kolonoskopie
 • Hlavní řešitel IGA MZ ČR 13636 – Barrettův jícen: Endoskopická léčba vs. observace pacientů s nízkým stupněm dysplázie
 • Hlavní řešitel  IGA MZ ČR 13673 – Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem


Funkční licence k endoskopickým výkonům

 • F001 Esofagogastroduodenoskopie (2009)
 • F002 Kolonoskopie a endoskopická polypektomie (2009)
 • F005 I. Polypektomie v HČTT, stavění krvácení, sklerotizace a ligace jícnových varixů (2009)
 • F005 II. Endoskopická léčba stenóz žlučových cest a pankreatu (2009)
 • F006 Endoskopická léčba stenóz (2009)
 • Licence ČGS ČLS JEP pro provádění metod radiofrekvenční ablace jícnu (2015)

 

Publikační činnost:

 1. Suchanek S, Majek O, Vojtechova G, Minarikova P, Rotnaglova B, Seifert B, Minarik M, Kozeny P, Dusek L, Zavoral M. Colorectal cancer prevention in the Czech Republic: time trends in performance indicators and current situation after 10 years of screening. Eur J Cancer Prev. 2014 Jan;23(1):18-26 [PMID: 24129196 DOI: 10.1097/CEJ.0b013e328364f203]. (IF 2.974)

 2. Suchanek S, Grega T, Ngo O, Vojtechova G, Majek O, Minarikova P, Brogyuk N, Bunganic B, Seifert B, Dusek L, Zavoral M. How significant is the association between metabolic syndrome and prevalence of colorectal neoplasia? World J Gastroenterol. 2016 Sep; 22(36): 8103-8111. [DOI: 10.3748/wjg.v22.i36.8103]. (IF 2.787)

 3. Suchanek S, Grega T, Zavoral M. The role of equipment in endoscopic complications. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2016 Oct;30(5):667-678. [DOI: 10.1016/j.bpg.2016.09.007]. Epub 2016 Sep 14. (IF 3.987)

 4. Pan KF, Zhang L, Gerhard M, Ma JL, Liu WD, Ulm K, Wang JX, Zhang L, Zhang Y, Bajbouj M, Zhang LF, Li M, Vieth M, Liu RY, Quante M, Wang LH, Suchanek S, Zhou T, Guan WX, Schmid R, Classen M, You WC. A large randomized controlled intervention trial to prevent gastric cancer by eradication of Helicobacter pylori in Linqu County, China: baseline results and factors affecting the eradication. Gut. 2016 Jan;65(1):9-18. [DOI: 10.1136/gutjnl-2015-309197]. Epub 2015 May 18. (IF 14.66)

 5. Zavoral M, Suchanek S, Majek O, Fric P, Minarikova P, Minarik M, Seifert B, Dusek L. Colorectal cancer screening: 20 years of development and recent progress. World J Gastroenterol. 2014 Apr; 20(14): 3825-3834 [PMID: 24744575 DOI: 10.3748/wjg.v20.i14.3825]. (IF 2.433)

 6. Bretthauer M, Aabakken L, Dekker E, Kaminski MF, Rösch T, Hultcrantz R, Suchanek S, Jover R, Kuipers EJ, Bisschops R, Spada C, Valori R, Domagk D, Rees C, Rutter MD; ESGE Quality Improvement Committee. Requirements and standards facilitating quality improvement for reporting systems in gastrointestinal endoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Position Statement. Endoscopy. 2016 Mar;48(3):291-4. [DOI: 10.1055/s-0042-100186]. Epub 2016 Feb 3. (IF 5.104)