Jakožto zdravotnické pracoviště si uvědomujeme negativní vliv kouření a to především v oblasti zdravotních rizik. Naše pacienty se snažíme motivovat k setrvání v abstinenci od nikotinu a samozřejmě také k ukončení kouření, případně k ukončení užívání nikotinu v jiných formách (nikotinové sáčky atp.). Pyšníme se titulem nekuřácké nemocnice a neustále se snažíme náš přístup k problematice kouření zlepšovat.

Adiktologie UVN

 

Zbavit se závislosti na nikotinu je náročná cesta, přináší však mnohé benefity. Jaké příjemné změny čekají Vaše tělo, pokud přestanete kouřit?

  • Za 24 hodin od poslední cigarety se začne obnovovat funkce plic
  • Během několika týdnů se zlepší dušnost a kašel
  • Zlepší se zásobení tkání kyslíkem
  • Zlepší se hodnoty cholesterolu
  • Sníží se krevní tlak
  • Zvýší se účinnost některých léků
  • Snížíte riziko onemocnění srdce a cév zhruba o polovinu
  • Snížíte riziko zánětu
  • Snížíte riziko komplikací cukrovky, jako jsou hypertenze, cévní mozková příhoda (mrtvice), selhání ledvin, poruchy oční sítnice

Pro všechny, kteří by chtěli svoji závislost na nikotinu konzultovat, nabízí své služby Centrum pro závislé na tabáku. V rámci první konzultace probíhá diagnostika závislosti včetně měření CO ve vydechovaném vzduchu smokerlyzerem a edukace o možnostech léčby závislosti. V závěru je pak ve spolupráci s pacientem vybrána vhodná terapie. Navazují další konzultace zaměřené na sledování postupu léčby, diskuzi o možných obtížích a na podporu motivace v udržení změny.

 Centrum pro závislé na tabáku