Pohybová aktivita je důležitou součástí zdravého životního stylu. Má nezastupitelnou úlohu jak v prevenci, tak i v léčbě řady civilizačních onemocnění. Prudký nárůst řady těchto onemocnění souvisí se snížením fyzické aktivity doma i v zaměstnání. Cvičení je jakákoliv činnost, která vyžaduje fyzické úsilí a provádí se proto, aby člověk získal nebo si udržel kondici. Kolik cvičení potřebujete, je individuální, ale většina odborníků doporučuje alespoň 45 minut, 3x až 4x týdně. Např. rychlá chůze je ideální.


Pohyb přináší pocit dobré životní pohody, snadnější zvládání situací a větší radost ze života!