Závislost je onemocnění, které se může týkat každého z nás. Závislost vzniká na legálních návykových látkách ­- na alkoholu, nikotinu, návykových lécích (zolpidem, neurol atp.) - či na nelegálních návykových látkách (heroin, pervitin, marihuana,…). Dále můžeme pozorovat tzv. nelátkové závislosti (gambling).

Pro látkové závislosti jsou typické tyto znaky:

  • silná touha užívat látku (craving)
  • potíže s kontrolou užívání látky – je obtížné vědomě rozhodnout, zda člověk látku užije, případně kdy a zda užívání ukončí
  • tělesný odvykací stav – každá látka má jiný projev odvykacího stavu, často člověk musí opět užít návykovou látku, aby si od odvykacích stavů ulevil
  • zvýšená tolerance – neustálé navyšování množství užívané návykové látky za účelem zisku totožného výsledku/stavu
  • postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané návykové látky, zvýšené množství času určené k získání nebo užívání látky, případně k zotavení z jejího účinku
  • pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků

 

Ne vždy se při užívání návykových látek plně rozvine syndrom závislosti. Pokud člověk nadužívá návykovou látku, nesplňuje kritéria závislosti, ale již dochází k poškození tělesného či duševního zdraví (jaterní cirhoza, úzkosti, deprese,…), hovoříme o takzvaném škodlivém užívání.

Jak závislost, tak škodlivé užívání je vhodné konzultovat s odborníkem. Obrátit se můžete na svého praktického lékaře či psychiatra, specialisty v oboru závislostí a užívání návykových látek obecně jsou adiktologové.

Adiktology naleznete jak v neziskových organizacích, tak ve zdravotnických zařízeních. Oslovit je může člověk, kterým sám se závislostí potýká, ale také jeho blízcí, kteří by se rádi zorientovali v problematice a získali podporu.

Systém adiktologických služeb je poměrně široký a nabízí pomoc v různých formách. Jedná se o kontaktní či terénní služby, adiktologické ambulance, stacionáře, detoxifikační jednotky, ústavní léčby či terapeutické komunity. Nelze zapomenout ani na doléčování či svépomocná sdružení typu Anonymní alkoholici.

V Ústřední vojenské nemocnici je v provozu adiktologická ambulance, kde lidem bojujícím se závislostí (či jejich blízkým) rádi pomůžeme s orientací v systému adiktologických služeb, zhodnotíme míru závislosti a poradíme s dalším vhodným postupem. Adiktologická ambulance poskytuje ambulantní léčbu závislosti a doléčování pro absolventy stacionářů či pobytových léčeb.

 

Adiktologie UVN