Kvalita stravy - složení potravy, tj. vyvážený poměr cukrů, tuků, bílkovin, vitaminů, minerálních látek a dalších prvků, tak i množství - poměr přijaté a vydané energie by měl být nulový, pak mluvíme o vyrovnané energetické bilanci. V případě pozitivní energetické bilance, kdy energetický příjem převyšuje výdej, si organismus přebytečnou energii ukládá v podobě tukových rezerv a vzniká nadváha příp. obezita. Obezita má nepříznivý vliv na téměř všechny tělesné systémy. Alarmující je, že obezita je v naší populaci velmi výrazně zastoupena – přes 35 % dospělých je obézních.

Máte vhodnou tělesnou hmotnost?

Vhodná tělesná hmotnost je individuální záležitostí. U každého člověka je zcela jiná, ovlivňuje jí řada faktorů, některé z nich ovlivnit můžeme, jiné nikoliv.

Míra zdravotního rizika spojená s hodnotou BMI

Nadváha a obezita s BMI > 27 je spojena s 3 x vyšším rizikem vzniku diabetu, hypertenze, ICHS a mozkové cévní příhody.

BMI Klasifikace hmotnosti Zdravotní rizika
méně než 18,5 Podváha Vysoká
18,5 - 24,9 Normální hmotnost Minimální
25 - 29,9 Nadváha Nízká až vyšší
30 - 34,9 Obezita 1. stupně Střední až vysoká
35 - 39,9 Obezita 2. stupně Vysoká
40 a více Obezita 3. stupně Velmi vysoká

 

Onemocnění spojená s obezitou

  • Diabetes mellitus II stupně
  • Hypertenze
  • Bolesti zad následkem obezity
  • Dušnost
  • Hyperlipidémie (zvýšení tuku v krvi)
  • Koronární onemocnění
  • Onemocnění kloubů – hlavně kolen a kyčlí
  • Poruchy plodnosti
  • Rakovina tlustého střeva a další

 

Obezita je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu!