Hygiena rukou

Pravděpodobně jste už někdy slyšeli termín nozokomiální infekce – nemocniční infekce spojená se zdravotní péčí. Je to infekční komplikace, která může vzniknout v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, ať už v průběhu hospitalizace nebo během návštěvy ambulatního zařízení. Za nemocniční nákazu je však považována i ta nákaza, která se kvůli své inkubační době projeví až po propuštění pacienta do domácího prostředí. 

V Evropě představuje počet nozokominálních infekcí 90 % z celkového počtu nemocí, kterými se pacient v nemocnici nakazí. Jedná se tak o minimálně 7,5 milionů nakažených pacientů ročně, jejichž onemocnění je téměř ve všech případech preventabilní. Nejrozsáhlejší celoevropská studie zaměřená na infekce spojené se zdravotní péčí a užíváním antimikrobních přípravků byla organizovaná v roce 2012 Evropským centrem pro prevenci a kontrolu (ECDC) v 1000 evropských nemocnicích ve 30 státech včetně ČR potvrdila, že tyto infekce představují problém pro ochranu zdraví. Nemocniční infekci mělo 5.7 % pacientů, nejvyšší výskyt, téměř 20% byl zaznamenán na pracovištích intenzivní péče s nejčetněji zastoupenými infekcemi dýchacího traktu a krevního řečiště. Není tomu jinak ani dnes, kdy je hygiena rukou ještě více diskutovaným tématem v souvislosti s Covid-19 onemocněním. Práve čisté ruce jsou jedním z esenciálních kroků v zabránění šíření nákazy.

ECDC odhaduje, že se v evropských nemocnicích každý den jeden pacient z 18 pacientů nakazí infekci spojenou se zdravotní péčí.

Nejčastějším původcem těchto infekcí jsou vlastní mikroorganizmy pacienta, které se během zákroků, kterým je pacient podroben, dostanou do místa, kde se za normálních okolností nevyskytují. Jako původci se ale mohou uplatnit i mikroorganizmy (hlavně bakterie) od jiných pacientů nebo z nemocničního prostředí. Nejčastěji k tomu může dojít, pokud personál neprovádí správně hygienu rukou.

Ruce nejenom zdravotníků mají klíčovou úlohu v přenosu infekce. Jejich prostřednictvím se mohou šířit nemocniční bakterie, na které běžná antibiotika nemusí účinkovat. Správně prováděnou hygienou rukou při poskytování péče chrání zdravotníci pacienty i sebe. Celková úroveň hygieny rukou je výsledkem práce všech členů týmu, který Vám poskytuje péči, změnu může ovlivnit každý. Nejen zdravotníci, ale i Vy pacienti a Vaši blízcí.
A to je důvod, proč bychom Vás chtěli požádat o aktivní spolupráci.

Neváhejte požádat ošetřující personál, aby si vydezinfikoval ruce, pokud se domníváte, že by to měl udělat.

A tam, kde je to třeba, např. kvůli infekčnímu onemocnění, dezinfikujte si ruce tak, jak Vám to bylo zdravotníky vysvětleno. Pokud budete mít další otázky týkající se správné hygieny rukou, požádejte ošetřující personál o kontakt na pracovníky oddělení nemocniční hygieny.

Hygiena rukou je stěžejním pilířem zdraví jedince.

Program Bezpečí pacientů byl uveden v říjnu 2004 s cílem snížit nežádoucí zdravotní a sociální dopady zdravotní péče. Základní součástí tohoto programu je formulace celosvětové výzvy za bezpečí pacientů - snížení rizika vzniku a šíření infekcí spojených se zdravotní péčí zaváděním účinných postupů v hygieně rukou, bezpečné chirurgii a užívání antibiotik. Česká republika se k této kampani připojila podpisem příslibu podpory ministra zdravotnictví v roce 2011.

5. květen - Světový den hygieny rukou propaguje a podporuje od roku 2009 využívání optimálních postupů v hygieně rukou při poskytování péče v nemocnicích. Od roku 2009 se k aktivitám spojeným s tímto dnem připojují nemocnice, které si uvědomují důležitost snižování rizika infekcí, ÚVN se připojila již květnu 2009. Od roku 2012 se celosvětová kampaň zaměřuje na zdravotníky i na pacienty.

Celonemocniční program zaměřený na hygienu rukou vychází ze současných poznatků vědy a pro zavádění optimálních postupů v hygieně rukou využívá materiály WHO. Všechna pracoviště jsou vybavena dávkovači s přípravky na dezinfekci rukou, které jsou určeny pro zdravotníky i pacienty a jejich blízké a další návštěvníky.

Zdraví máme všichni ve svých čistých rukách!