Duševní zdraví znamená dobrou kondici celé osobnosti. Duševně zdravý člověk je schopen přijímat a zpracovávat informace, řešit problémy, logicky myslet, vytvářet nové věci, aktivně se zúčastňovat dění kolem sebe a adaptovat se na nové situace. Umí dobře komunikovat, je citově vyrovnaný, zvládá vlastní emoce, ale zároveň se dovede uvolnit.

Výskyt duševních poruch v populaci stále narůstá. Vyplývá to z dostupných statistických dat. K nejčastěji se vyskytujícím potížím patří neurotické poruchy (úzkosti, reakce na stres, poruchy přizpůsobení), poruchy nálady (např. deprese), poruchy vyvolané návykovými látkami a demence.

V roce 2017 Národní ústav duševního zdraví uskutečnil průřezovou studii výskytu duševních onemocnění v dospělé české populaci na vzorku přesahujícím tři tisíce lidí a zjistil, že některé z běžných duševních onemocnění – jako jsou deprese, úzkosti nebo poruchy chování způsobené zneužíváním alkoholu – aktuálně prožívalo přibližně 20 % všech dospělých a počet nemocných stále stoupá. V souvislosti s pandemií covid-19 a souvisejícími restriktivními opatřeními vzrostl v květnu 2020 výskyt duševních onemocnění u dospělé populace ČR téměř na 30 %.

Duševní poruchy patří k nejčastějším příčinám pracovní neschopnosti, předčasného odchodu do důchodu a invalidity. Shon, stres, nezdravá strava, nedostatek odpočinku, velké pracovní tempo, přetrhání sociálních vazeb - to jsou jen některé znaky provázející stávající život, mající vliv na zvýšený výskyt duševních problémů. Vyhledání odborné pomoci, jak psychologické nebo psychiatrické, je často vnímáno jako selhání a projev slabosti. Psychiatrie je stále opředena mnoha předsudky, které tvoří bariéru pro včasné vyhledání pomoci. Důvodů, proč nepožádat o odbornou pomoc, může být mnoho: „o nic nejde, je to slabost, překonám to vůlí, nejsem přece blázen, časem to přejde, přece se nebudu hroutit z takové maličkosti, nemám čas“. Konzultace s psychologem či psychiatrem přitom může pomoci překlenout vaši obtížnou životní situaci a pozitivně ovlivnit kvalitu vašeho života. Níže naleznete několik užitečných kontaktů.

 

Kdy vyhledat odbornou pomoc?

Prožíváte-li silné a opakované úzkosti, které negativně zasahují do vašeho života např. tím, že narušují spánek, soustředěnost, pracovní výkon nebo sociální vztahy.

Cítíte-li se unavení, vyčerpaní, nevěříte si, máte strach. Nic vás nebaví, do ničeho se vám nechce, v ničem nenacházíte smysl. Jste nevrlý, podrážděný, trpíte vy i vaši blízcí.

Pozorujete-li na sobě nebo svém blízkém významnou a ničím nevysvětlitelnou změnu chování např. sociální izolaci, zvýšenou podezřívavost, náhlou změnu zájmů, emoční výkyvy aj.

Objevují-li se poruchy paměti, orientace, častější zapomínání a zhoršení ostatních psychických funkcí (pozornost, soustředěnost aj.)


Na koho se můžete obrátit?

Psycholog využívá zejména psychologické prostředky pomoci – psychoterapii (zjednodušeně řečeno léčí slovem), zatímco psychiatr může navíc naordinovat léčiva k odstranění některých potíží.

Rovněž můžete využít služeb specializovaných poraden např. pedagogicko-psychologické poradny (pro děti) nebo manželské poradny.

 

Sebehodnotící škály duševního zdraví

  pdf  Beckova stupnice pro hodnocení deprese (498 KB)