Stejná pozornost je věnována intrisickým a extrinsickým expanzím CNS.

U nádorů v oblasti spodiny lební jsou používány veškeré dostupné přístupy, které jsou dnes shrnovány pod hlavičku chirurgie baze lební. Častá je spolupráce s oddělením maxillofaciální chirurgie a ORL ÚVN. Klinika do hloubky pěstuje problematiku adenomů hypofýzy a nádorů v oblasti tureckého sedla v širším kontextu. Rozhodující je zde spolupráce s III. interní klinikou 1. LF UK a s Oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie nemocnice Na Homolce. Velká pozornost je věnována expanzím v oblasti glandula pinealis a v oblasti mozkového kmene. Rutinně jsou ošetřovány veškeré spinální expanze, extramedulární intradurální, intramedulární a extradurální, zde ve spolupráci s ortopedickým oddělením ÚVN.