Kardiologická recepce - objednávání pacientů

A7 Umístění: budova A7, 1. patro

Elektivní katetrizační výkony tel: +420 973 203 047, +420 603 362 719
 

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

* V případě objednání e-mailem prosíme o zadání jména pacienta, požadované vyšetření, formu pobytu (denní stacionář, hospitalizace) a telefonický kontakt na pacienta, kterého budeme kontaktonat do 48 hodin. O výsledku objednání vás budeme zpětně informovat.

Hospitalizace, echokardiografie, elektrická kardioverze tel: +420 973 203 047, 973 203 685, +420 603 362 719
E-mail: mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
HOT- LINE akutní výkony: tel: +420 606 670 114, 973 203 043
Po pracovní době Emergency 24/7 tel: +420 973 203 710
Ordinační doba ambulancí:
Po-Čt: 7:30-15:30
  Pá: 7:30-14:00

Ambulance zajišťuje konziliární vyšetření pro potřeby ambulantních kardiologů a internistů. Na výše uvedeném telefonním čísle či e-mailu je možné objednat celé spektrum neinvazivních (echokardiografie vč. jícnové, zátěžové testy, Holterovské monitorování TK i EKG, arytmologická konzilia vč. kardioverze, vyšetření chlopenních vad) i invazivních (selektivní koronarografie vč. navazující intervenční léčby, primoimplantace a výměny kardiostimulátorů, implantabilních kardioverter defibrilátorů, elektrofyziologické vyšetření a výkony) vyšetřovacích metod prováděných na Kardiologickém oddělení Interní kliniky ÚVN.

 

Kardiologická ambulance

C4 Umístění: budova C4, přízemí

Objednávání pacientů k ambulantním vyšetřením 
+420 973 203 124
  Po-čt: 7:15-9:00, 14:00-15:30
  pá: 7:15-9:00, 14:00-14:30

Ambulance zajišťuje konziliární vyšetření pro potřeby ambulantních kardiologů a internistů. Na výše uvedeném telefonním čísle či e-mailu je možné objednat celé spektrum neinvazivních (echokardiografie vč. jícnové, zátěžové testy, Holterovské monitorování TK i EKG, arytmologická konzilia vč. kardioverze, vyšetření chlopenních vad) i invazivních (selektivní koronarografie vč. navazující intervenční léčby, primoimplantace a výměny kardiostimulátorů, implantabilních kardioverter defibrilátorů, elektrofyziologické vyšetření a výkony) vyšetřovacích metod prováděných na Kardiologickém oddělení Interní kliniky ÚVN. 

 

Echokardiografická ambulance

A7 Umístění: budova A7, 1. patro

Objednávání pacientů tel: +420 973 203 047
Odborné konzultace tel: +420 973 203 682

Echokardiografické vyšetření je neinvazivní zobrazovací metoda sloužící k zobrazení struktury a posouzení funkce srdce a souvisejících cév. Echokardiografická laboratoř ÚVN disponuje dvěma moderními přístroji Philips Epiq 7C a Philips iE33. Oba přístroje jsou vybaveny k provádění základních i vysoce specializovaných vyšetření včetně tkáňového dopplerovského vyšetření, zátěžové echokardiografie, kontrastní echokardiografie a vyšetření jícnovou sondou. Výtěžnost vyšetření je možné zvýšit 3D rekonstrukcemi srdečních struktur. Dále echokardiografická laboratoř disponuje mobilním přístrojem Philips CX50 k vyšetření u lůžka nemocného.

 

 

Kardiostimulační poradna

A7 Umístění: budova A7, přízemí

 

Objednávání, odborné konzultace: tel: +420 973 203 083
 Po-čt:  7.15-9.00, 14.00-15.30
 Pá:  7.15-9.00, 14.00-14.30

Poruchy srdečního rytmu, invazivní arytmologické výkony

Arytmologický úsek zajišťuje vyšetřování a terapii poruch srdečního rytmu. V rámci stanice pracuje kardiostimulační pracoviště, které poskytuje kompletní péči pro nemocné s  bradykardickými poruchami srdečního rytmu (implantace jedno i dvoudutinových kardiostimulátorů, implantabilních kardioverter defibrilátorů) a jejich dlouhodobé sledování.. Elektrofyziologické vyšetření a radiofrekvenční ablace zajišťuje jednotka ve spolupráci s kardiocentrem IKEM.

 

Všeobecné poznámky:

Pacienty ošetřujeme na základě doporučení od praktického lékaře nebo specialisty. Každého pacienta do dispenzární poradny je NUTNÉ předem telefonicky objednat na linku 973 203 124 (všichni lékaři). Pacientovi bude přesně stanoven termín a hodina vyšetření. Neobjednaný pacient bude vyšetřen až na závěr poradny, po všech objednaných pacientech.

Nemocní s akutními obtížemi jsou ošetřeni bez objednání na oddělení Emergency (24-hodinová služba).

Ambulantní ošetření může být odmítnuto, pokud pacient zásadním způsobem odmítá spolupráci s lékařem nebo hrubým způsobem porušuje léčebný režim.