Recepce - objednávání pacientů k hospitalizaci a výkonům

A7 Umístění: budova A7, 1. patro

Elektivní katetrizační výkony tel: +420 973 203 047, +420 603 362 719
 

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

* V případě objednání e-mailem prosíme o zadání jména pacienta, požadované vyšetření, formu pobytu (denní stacionář, hospitalizace) a telefonický kontakt na pacienta, kterého budeme kontaktonat do 48 hodin. O výsledku objednání vás budeme zpětně informovat.

Hospitalizace, echokardiografie, elektrická kardioverze tel: +420 973 203 047, +420 603 362 719
E-mail: mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
HOT- LINE akutní výkony: tel: +420 606 670 114, 973 203 043
Po pracovní době Emergency 24/7 tel: +420 973 203 710
Ordinační doba ambulancí:
Po-Čt: 7:00-15:30
  Pá: 7:00-14:00

Ambulance zajišťuje konziliární vyšetření pro potřeby ambulantních kardiologů a internistů. Na výše uvedeném telefonním čísle či e-mailu je možné objednat celé spektrum neinvazivních (echokardiografie vč. jícnové, arytmologická konzilia vč. kardioverze, vyšetření chlopenních vad) i invazivních (selektivní koronarografie vč. navazující intervenční léčby, primoimplantace a výměny kardiostimulátorů, implantabilních kardioverter defibrilátorů, elektrofyziologické vyšetření a výkony) vyšetřovacích metod prováděných na Kardiologickém oddělení Interní kliniky ÚVN.

Kardiologická ambulance

C4 Umístění: budova C4, přízemí

Objednávání pacientů +420 973 203 124
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kardiologická ambulance poskytuje komplexní kardiologická vyšetření v celé šíři oboru, dále poskytuje konziliární služby v rámci ÚVN. Je vybavena echokardiografickým přístrojem Phillips Epique 7 se sektorovou 2 a 3 dimenzionální sondou a 3 dimenzionální jícnovou sondou. Poskytuje transthorakální a transesophageální echokardiografická vyšetření, zátěžové testy, Holtrovské monitorování TK i EKG. Součástí je Centrum preventivní kardiologie, které poskytuje léčbu inhibitory PCSK9 u nemocných s dyslipidemií.

Lékaři kardiologické ambulance:
MUDr. Jana Čepelová,  MUDr. Josef Daněk, MUDr. Martin Hajšl, Ph.D., MUDr.  Libor Kameník, Ph.D.,  MUDr. Eva Krčová, MUDr. Ondřej Kučerka, MUDr. Pavel Sedloň, Ph.D.

Ambulance je součástí Interního ambulantního oddělení.

 

Echokardiografická ambulance

A7 Umístění: budova A7, 1. patro

Objednávání pacientů tel: +420 973 203 047, +420 973 203 685
Odborné konzultace tel: +420 973 203 682

Echokardiografické vyšetření je neinvazivní zobrazovací metoda sloužící k zobrazení struktury a posouzení funkce srdce a souvisejících cév. Echokardiografická laboratoř ÚVN disponuje dvěma moderními přístroji Philips Epiq 7C a Philips iE33. Oba přístroje jsou vybaveny k provádění základních i vysoce specializovaných vyšetření včetně tkáňového dopplerovského vyšetření, zátěžové echokardiografie, kontrastní echokardiografie a vyšetření jícnovou sondou. Výtěžnost vyšetření je možné zvýšit 3D rekonstrukcemi srdečních struktur. Dále echokardiografická laboratoř disponuje mobilním přístrojem Philips CX50 k vyšetření u lůžka nemocného.

 

 

Kardiostimulační poradna

A7 Umístění: budova A7, přízemí

 

Objednávání, odborné konzultace: tel: +420 973 203 083
 Po-čt:  7.15-9.00, 14.00-15.30
 Pá:  7.15-9.00, 14.00-14.30

Poruchy srdečního rytmu, invazivní arytmologické výkony

Arytmologický úsek zajišťuje vyšetřování a terapii poruch srdečního rytmu. V rámci stanice pracuje kardiostimulační pracoviště, které poskytuje kompletní péči pro nemocné s  bradykardickými poruchami srdečního rytmu (implantace jedno i dvoudutinových kardiostimulátorů, implantabilních kardioverter defibrilátorů) a jejich dlouhodobé sledování.. Elektrofyziologické vyšetření a radiofrekvenční ablace zajišťuje jednotka ve spolupráci s kardiocentrem IKEM.