Ambulance jsou v provozu denně, pacienti jsou přijímáni po objednání.

Gastroenterologické ambulance:

A7 2. patro

Ambulance 1 Telefon: +420 973 203 074
Lékaři: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
 

 

C4

Objednání pacientů: Telefon: +420 973 203 128
Lékaři: Doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D,  MUDr. Ján Csomor, Ph.D. MUDr. Petra Mináriková, Ph.D,  pplk. MUDr. Kateřina Košťálová, MUDr. Tomáš Grega, Ph.D, MUDr. Bohuš Bunganič, Ph.D, MUDr. Klára Kmochová, MUDr. Nadija Brodyuk, MUDr. Václav Želízko 

 

Ambulance pro poruchy výživy

C3 3. patro

Objednání pacientů: Telefon: +420 973 208 240
Lékaři: MUDr. Ján Csomor, Ph.D., pplk. MUDr. Leona Mrázková

 

Hepatologická ambulance - hepatologické centrum

C4 přízemí


Objednání pacientů Telefon: +420 973 203 128
Lékaři: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., MUDr. Petr Hříbek, MUDr. Michal Koula, MUDr. Johana Klasová