MUDr. Ján Csomor, Ph.D.

 

Vzdělání:

2002 Lékařská fakulta  Univerzity Komenského  Bratislava, obor  Všeobecné  lékařství
06/2005 Atestace I. stupně, Praha, obor Vnitřní lékařství
06/2008 Atestace II. stupně, Praha, obor Gastroenterologie a Hepatologie
Od 09/2019 Doktorský studijní  program, Vojenské  vnitřní  lékařství,  UO HK

 

Funkční licence:

2008 F 008  abdominální ultrasonografie
  F 001  esofagogastroduodenoskopie
2009 F 016   umělá výživa a metabolická péče
2011 Vedoucí lékař pro obor gastroenterologie

 

Profesní historie:

10/2020 - dosud Vedoucí lékař oddělení gastroenterologie,  hepatologie a metabolismu IK
10/2020 - 2013 Staniční lékař oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu  IK
2013 - 2012 Lékař JIP Interní kliniky
2012 - 2008 Vedoucí lékař Metabolické JIP ÚVN Praha
2008 - 08/2002 Sekundární  lékař oddělení Gastroenterologie, hepatologie a metabolismu

 

Pedagogická činnost:

  • Pedagogický úvazek na 1. LF UK Praha
  • Školitel v oboru Interní lékařství

 

Publikační  aktivita:

Csomor J, Murínová I, Broulíková K, Kučerka O, Sedloň P, Jarošek J, Urbánek P, Zavoral M. Propofol-induced acute pancreatitis. J Clin Pharm Ther. 2017 Aug;42(4):495-498. doi: 10.1111/jcpt.12524. Epub 2017 Apr 10. PMID: 28393377

Csomor, J., Bunganič, B., Dvořáková, D. et al. Extramedullary Plasmacytoma of the Pancreas Complicated with Left-Side portal Hypertension—a Case Report and Literature Review. J Gastrointest Canc (2019)  50(4), 962-966

J. Csomor, J. Jirkovska, L. Vedralova, S. Solar, T. Grega, P. Urbanek, M. Zavoral. Diabetic ketoacidosis with an acute abdomen as a first manifestation of Type 1 diabetes mellitus. Case report and literature review. Acta Endocrinologica (Buc), 2017 vol. XIII, no. 4, p. 509-511

Csomor J, Murinova I, Hribek P, Urbanek P, Zavoral M.  Cefuroxime-Associated Pancreatitis. Am J Ther. 2020 Aug 3. doi: 10.1097/MJT.0000000000001210

Zakharov S, Csomor J, Urbanek P, Pelclova D. Toxic Epidermal Necrolysis After Exposure to Dithiocarbamate Fungicide Mancozeb. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016, 118, 87–91