Ke zkoušce je připuštěn student se zápočtem, pro který se vyžaduje:

 1. min. 80% účast na stážích
 2. zápočtový test (30 otázek "multiple choice") s min. 66 % správných odpovědí.

Zápočtový test se vyplňuje až těsně před zkouškou.

Zkouška

Zkouška je ústní. Losuje se dvojice otázek (jsou sdruženy předem, z následujících témat).

Otázky ke zkoušce

 1. Intrakraniální metastázy, operační indikace
 2. Nitrolební meningiomy
 3. Ischemie mozku. Příčiny, možnosti léčby.
 4. Spontánní intracerebrální krvácení hypertoniků
 5. Metody léčby intrakraniálních aneurysmat
 6. Subarachnoidální krvácení z aneurysmatu a A-V malformace. Klin. příznaky
 7. Zánětlivá nitrolební onemocnění
 8. Fraktury kalvy a lební baze. Likvorea. Karotido-kavernozní píštěl.
 9. Traumatické míšní syndromy
 10. Principy stereotaxe, indikace k funkčním stereotaktickým operacím (extrapyramidové poruchy)
 11. Poranění periferních nervů: klasifikace, regenerace nervu po spojovací operaci, časové faktory
 12. Chirurgická léčba bolesti
 13. Gama nůž. Princip, využití v léčbě intrakraniálních lézí
 14. Sekundární poškození míchy. Indikace k urgentní operaci z hlediska dekomprese míchy.
 15. Syndromy chronické komprese (entrapment) nervů. Nádory periferních nervů.
 16. Degenerativní onemocnění krční páteře, důsledky pro nervový systém. Operační indikace
 17. Neuralgie trigeminu: patofyziologie, příznaky, metody léčby
 18. Gliomy mozku (klasifikace, symptomatologie, diagnostika, léčba)
 19. Operační přístupy k mozku a míše
 20. Edém mozku: druhy, léčba
 21. Epidurální hematom
 22. Difuzní poranění mozku: komoce a difuzní axonální poranění
 23. Akutní a chronický subdurální hematom
 24. Herniace mozku. Klinické příznaky, možnosti rekonstrukce nervů.
 25. Poranění nervů HK. Klinické příznaky.
 26. Nádory mozečku a IV. komory u dospělých (gliom, ependymom, hemangioblastom)
 27. Vrozené anomálie (Chiariho malformace, kraniostenózy, meningokély)
 28. Poranění nervů DK, klinické příznaky, možnosti rekonstrukce nervů
 29. Degenerativní onemocnění bederní páteře. Operační indikace.
 30. Infratentoriální nádory v dětském věku
 31. Nádory kaudy. Klinika, diagnostika.
 32. Kontuze mozku, traumatické intracerebrální krvácení
 33. Spinální nádory. Klasifikace, klinické příznaky
 34. Poranění páteře a míchy
 35. Principy chirurgické léčby epilepsie
 36. Neurinom n. VIII
 37. Klasifikace zavřených kraniocerebrálních poranění
 38. Hydrocefalus: klasifikace, symptomatologie, diagnostika, terapie
 39. Nádory selární krajiny (klasifikace, symptomatologie, diagnostika, léčba)
 40. Vědomí - fyziologie, hodnocení poruch vědomí
 41. Bederní kořenové syndromy. Neurogenní klaudikace. Syndrom kaudy
 42. Krční kořenové syndromy. Cervikální myelopatie.

Prameny:

 1. Plas, J. a kol.: Neurochirurgie. Galén, Praha, 2001
 2. Zemna a kol.: Chirurgie. Kapitola Neurochirurgie. Galén, Praha. Text je identický s publikací č. 1
 3. Jiří Náhlovský et al.: Neurochirurgie. Galén, Praha 2006
 4. Sameš, M.: Neurochirurgie. Maxdorf, Praha, 2005
 5. Greenberg Marc S.: Handbook of neurosurgery, 7th edition, Thieme, New York, 2010