Stáže trvají 2 týdny, od 8.15 (v pátek od 9.00) do 12.30 hod.
Začátek stáže je vždy v zasedací místnosti č. 1.204, budova CH 1, 1. patro, výtahy A.

Denně: 2 hodiny přednáška dle stabilního rozpisu (viz níže). Poté rozdělení studentů s lékaři, kteří ten den mají:

  1. sál (6 studentů),
  2. ambulanci (2-3 studenti),
  3. příjmy (2-3 studenti),
  4. službu na oddělení (3 studenti)

Zbývající studenti budou rozděleni do 3 skupin na jednotlivá oddělení (A, B, Poop), kde se během cca 30-45 min. seznámí s dokumentací vybraných pacientů, které vyšetří, prohlédnou zobrazovací vyšetření. Poté bude v posluchárně o těchto kazuistikách společný seminář pod vedením pro ten den vypsaného učitele. Studenti se postupně- podle momentálních provozních možností oddělení- prostřídají na všech postech.

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že přeřazením výuky neurologie ze 4. do 5. ročníku cca polovina studentů přichází na neurochirurgii bez předchozí stáže a zkoušky z neurologie, je nyní pravidelně zařazena bloková přednáška základů neurologie - neurologická propedeutika.

1. týden

Po Úvod - prof. V. Beneš
Vědomí, nitrolební hypertenze, edém mozku - doc. J. Plas
Seminář - vyučující dle denního rozpisu
Út Neurologická propedeutika. Prim. MUDr. S. Ostrý
Seminář - vyučující dle denního rozpisu
St Kraniocerebrální poranění - doc. Plas
Seminář: demonstrace vybraných kasuistik
Čt Operační přístupy do nitrolebního prostoru, Hydrocefalus - MUDr. Mohapl, MUDr. Masopust
Neuralgie trigeminu - Doc. Plas
Seminář - vyučující dle denního rozpisu
9:00 (!) Stereotaktická neurochirurgie, Gama nůž - MUDr. Chytka
Seminář - vyučující dle denního rozpisu

2. týden

Po Nádory CNS - doc. Netuka
Vybrané kazuistiky - prim. MUDr. T. Hrbáč
Út Cévní onemocnění CNS - MUDr. Mohapl, MUDr. Kramář
Seminář: vybrané kazuistiky – doc. V. Beneš jun.
St Degenerativní onemocnění krční páteře, Úrazy páteře a míchy - prof. Suchomel
Traumatické míšní syndromy - MUDr. M. Häckel
Čt Degenerativní onemocnění bederní páteře - MUDr. Vaněk, MUDr. Kaiser
Seminář - vyučující dle denního rozpisu
9:00(!) Intervenční neuroradiologie - doc. Charvát
10:00 předtermín: zápočet, zkouška - doc. Plas

Na oddělení je třeba mít plášť.