Neuroonkologický kurz
Účastník kurzu se seznámí s léčebným algoritmem u pacientů s primárními i sekundárními nádory CNS, zúčastní se neuroonkologických a radiologických seminářů. Samozřejmostí je účast na operačním sále s možností použití elektrofyziologické monitorace, rámové i bezrámové navigace, 5-ALA, intraoperační MRI, awake techniky pro operace v oblasti řečových center. Endoskopické techniky (jak intrakraniální, tak zejména endonazální) představují integrální součást neuroonkologického progamu a budou během kurzu prezentovány.
Garant:  prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.


Cerebrovaskulární kurz
Účastník kurzu se aktivně zúčastní cévních a radiologických seminářů se zaměřením na léčebné postupy u pacientů s intrakraniálními aneuryzmaty, AVM, kavernomy, stenózami a okluzemi magistrátních tepen mozku. Diskutovány budou jak "best medical treatment", tak chirurgické, intervenční a radiochirurgické výkony. Na operačním sále se účastník kurzu aktivně zúčastní cebrovaskulárních výkonů, intrakraniálních i extrakraniálních. Mimo elektrofyziologické monitorace bude prezentována technika ICG a intraoperační MRI.
Garanti: MUDr. Milan Mohapl, Ph.D., prof. MUDr. David Netuka, Ph.D., a MUDr. Filip Kramář, Ph.D.


Spondylochirurgický kurz
Účastník kurzu se seznámí s diagnostickým a léčebným postupem v rámci celého spektra onemocnění páteře a míchy, kromě řešení komplexních deformit. Speciální pozornost bude věnována minimálně invazivním instrumentacím Th/L páteře, revmatochirurgii a  chirurgickému řešení intradurálních a intramedulárních patologií. Samozřejmostí je aktivní účast při jednotlivých výkonech na operačním sále. Dále bude představena tematicky orientovaná multioborová spolupráce, jak v rámci ÚVN, tak celé 1. LF UK.
Garanti: MUDr. Petr Vaněk, Ph.D. MUDr. Karel Saur, MUDr. Ing. Martin Häckel, CSc.


Kurz funkční neurochirurgie
Epileptochirurgie – praktická – temporální resekce, lesionektomie monitoring perop., teoretická – možnosti epileptochirurgie, výběr nemocných. Bolest – praktická – míšní stimulace, teoretická – současná neurochirurgická léčba bolesti, výběr metod a nemocných. Baclofenové pumpy u spasticity. Souhrn funkční neurochirurgie.
Garant: MUDr. Filip Kramář, Ph.D.