prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

prof. MUDr. Petr Urb8nek, CSc.

 

Praxe:

1993 - 2001 Interní klinika VFN a 1. LF UK
2001 – 2005 Interní klinika VFN a 1. LF UK
2005 až dosud Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

 

Odborná kvalifikace:

promoce na 1. LF UK Praha 1993
atestace z vnitřního lékařství I. stupně 1996
nástavbová atestace z hepatogastroenterologie 2000
specializovaná způsobilost lékaře v oboru vnitřní lékařství  2006
specializovaná způsobilost lékaře v oboru gastroenterologie 2006

 

Vědecké hodnosti:

kandidát věd 2000, 1. LF UK 
disertační práce: Diagnostika a terapie chronické hepatitidy C

 

Pedagogické hodnosti:

odborný pracovník 1. LF UK 1999 - 2002
odborný asistent 1. LF UK 2003 - 2005
jmenování docentem v oboru vnitřního lékařství 1. LF UK 2005
jmenování profesorem pro obor vnitřního léakřství 2015

 

Publikační činnost:

Monografie: první autor: 3, spoluautor: 1
Kapitoly v monografii: první autor: 15, spoluautor: 4
Kapitoly v monografii vydané v zahraničí: první autor: 0, spoluautor: 1
Publikace v časopisech s IF 47
Publikace v časopisech bez IF (s recenzním řízením) 86
Řešitel/spoluřešitel grantových projektů: 7
Citační ohlas z Web of Science 1240
H-index 15

 

Členství v odborných společnostech:

Česká gastroenterologická společnost 1993
Česká hepatologická společnost, člen výboru České hepatologické společnosti od 2003
Vedoucí pracovní skupiny ČHS pro chronické hepatitidy 2001
Předseda ČHS ČLS JEP 2010 - 2018
European Association for the Study of the Liver 2002
American Association for the Study of Liver Disease  2013

 

Ocenění

  • 2. místo v soutěži o ČHS o cenu prof. P. Ježka 1999: Akutní infekce virem hepatitidy C
  • Držitel Ceny České hepatologické společnosti za Nejlepší monografii v hepatologii za rok 2004 („Infekce virem hepatitidy C“)
  • Držitel ceny prof. Ježka za rok 2004 za „Nejlepší publikovanou práci na téma VH“
    (Urbanek P, Tesar V, Prochazkova-Francisci E, Lachmanova J, Marecek Z, Svobodnik A. Treatment of Early Diagnosed HCV Infection in Hemodialyzed Patients with Interferon-alpha. Treatment of Hepatitis C.  Blood Purif. 2004; 22(4): 344-350)
  • Držitel Ceny České hepatologické společnosti za Nejlepší monografii v hepatologii za rok 2017 („Virová hepatitida C“)