Mgr. Václava Otcová

alt

Vzdělání

2003-2006 Fakulta humanitních studií UK, obor Řízení a supervize ve zdravotnických a   
sociálních organizacích, Praha, kombinované magisterské studium
1998-1999 Specializační studium, obor Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, IDVPZ   
Brno
1995-1999 1. lékařská fakulta UK v Praze, studijní program ošetřovatelství – kombinované
bakalářské studium
1991-1993 Střední zdravotnická škola v Praze 4, 5.května 51, obor – zdravotní sestra

 

Profesní historie

1/2007-dosud ÚVN Praha, vrchní sestra Interní kliniky
1999 - 2006 ÚVN Praha, vrchní sestra Pohotovostní a úrazová ambulance - emergency
1993 - 1999 ÚVN Praha, zdravotní sestra ARO
1991 - 1993 ÚVN Praha, zdravotní sestra Neurochirurgická klinika

 

Výuková činnost

3. lékařská fakulta UK v Praze, Ústav ošetřovatelství