Mgr. Radka Kabelová

Mgr. Radka Kabelová

Vzdělání:

2014 – 2016 VŠZaSP sv. Alžběty v Bratislavě - 2. stupeň (Mgr.) v oboru ošetřovatelství
2011 – 2014 NCONZO Brno – pomaturitní specializační studium, Ošetřovatelská péče v interních oborech
2011 – 2014 VŠZaSP sv. Alžběty v Bratislavě - 1. stupeň (Bc.) v oboru ošetřovatelství
1986 – 1990 Střední zdravotnická škola Most – obor zdravotní sestra

 

Profesní historie:

10/2020 – dosud Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, vrchní sestra
2013 – 2020 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, staniční sestra
2010 – 2013 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, všeobecná sestra
1996 – 2009 Soukromá interní ordinace - MUDr. Frydrychová Jiřina, Ambulance interní, gastroenterologická a diabetologická, zdravotní sestra
1990 – 1995 Nemocnice s poliklinikou Most - Interní oddělení, zdravotní sestra

 

Certifikovaný kurz:

2017 – Paliativní péče

2017 – Kompresivní bandážování

2016 – Mentorka klinické praxe ošetřovatelství

2015 – Odborná stáž ve FN Motol – Ošetřování PICC a zavádění Midline katétrů

 

Kurzy a školení:

2017 – Péče o pacienta v paliativní péči

2017 – Paliativní péče – zdravotní a sociální systém

2017 – Interní audit ve zdravotnickém zařízení

2017 – Kanylace pod ultrazvukovou kontrolou – péče o PICC

2017 – Léčba ran a kožních defektů

2017 – Manažerské dovednosti

2006 - Kvalita a bezpečnost ošetřovatelské péče

2006 - Komplexní péče o pacienta

2005 - Práce sestry na endoskopickém pracovišti

 

Odborná angažovanost:

 • Společnost pro porty a permanentní katétry
 • Tým auditorů kvality ošetřovatelské péče
 • Skupina kvality ošetřovatelské péče
 • Skupina pro sledování výskytu dekubitů – koordinátorka
 • Multidisciplinární tým paliativní péče
 • Nutriční péče
 • Tým podiatrické péče

 

Výuková činnost:

 • Lektorka PSS  Ošetřovatelská péče v interních oborech – gastroenterologie a diabetologie
 • Členka  atestační komise pro obor Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Lektorka PSS Komunitní ošetřovatelská péče
 • Mentorka klinické praxe ošetřovateltví