plk. MUDr. Antonín Chochola
Pregraduální vzdělání:

1989-95 3. lékařská fakulta UK v Praze – všeobecné lékařství s preventivním zaměřením
1985-89 Gymnázium Tábor


Postgraduální vzdělání:

2012  Postgraduální studium 1. Lékařská fakulta UK v Praze, experimentální chirurgie

        
Odborné vzdělání a kvalifikace:

2011 Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v  oboru traumatologie
2009 Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v  oboru ortopedie
1999 Specializace v oboru chirurgie prvního stupně

          
Zaměstnání:

od r. 2012 Voják z povolání, hodnost major
od r. 2009 ÚVN Praha, Klinika ortopedie, 1. LF UK a ÚVN, vedoucí traumatologického oddělení
2003-09 Fakultní nemocnice v Motole, Ortopedické klinika 2. LF UK v Praze, vedoucí oddělení dětské ortopedie
2000-03 Nemocnice Na Františku s poliklinikou, ortopedické oddělení, sekundární lékař
1995-00 Nemocnice České Budějovice, oddělení úrazové a plastické chirurgie, sekundární lékař


Další kvalifikace a odborné funkce:

2010 ČLK Licence k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor ortopedie (2010 - 2020)
2002 ČLK Licence pro výkon samostatné praxe,  pro výkon odborného zástupce,  pro     poskytování poradenských služeb pro obor chirurgie

    
Pedagogická činnost:

od r.2012 1. Lékařská fakulta UK v Praze, odborný asistent
2007-09 2. Lékařská fakulta UK v Praze, odborný asistent

Grantové projekty:

  • Spoluřešitel  projektu NT14092 – Diagnostika a operační léčba dislokovaných nitrokloubních zlomenin lopatky (2013-2015, MZ0/NT)


Publikace:

  1. Bartoníček J, Chochola A, Vaněček V: Trochanterické zlomeniny – všeobecný přehled. Rozhl Chir 2013;92/10:578-580.
  2. Chochola A, Bartoníček J, Tuček M: CT-diagnostika zlomenin lopatky. Rozhl  Chir  2013;92/7:385-388.
  3. Bartoníček J, Vávra J, Chochola A: Bosworth hip shelf arthroplasty in adult dysplastic hips: ten to twenty three yer results. Int Orthop. 2012,36(12):2425-31.
  4. Bartoníček J, Chochola A, Vaněček V: Suprasyndesmální šroub u zlomenin hlezna. Rozhl Chir 2012;91/9:513-520.
  5. Trč T, Chochola A:  Scarf osteotomie v léčbě hallux valgus. Ortopedie 2008;2/1:66-69.


Členství v odborných společnostech a expertních týmech:

od r. 2012 HC Sparta Praha, lékař mužského A - týmu
od r. 2005 Český svaz ledního hokeje, lékař juniorské hokejové reprezentace
od r. 2001 Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
od r. 1996   Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
od r. 2003   Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP
od r. 1997  Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP
od r. 1996 Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP