Doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.

 

Doc. MUDr. Tuček Michal, Ph.D. 

 

Vzdělání

2017 Jmenován docentem v oboru ortopedie
2017 Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
2014 Ph.D. v oboru Experimentální chirurgie
(Zlomeniny lopatky: Klinická anatomie, radiodiagnostika, klasifikace - význam pro operační léčbu)
2012 Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi a pro výkon funkce odborného zástupce v oboru ortopedie
2011 Atestace v oboru Ortopedie
2000 – 2006 2. LF UK v Praze

 

Profesní historie

od 2020 Vedoucí lékař A-tým AC Sparta Praha
od 2018 Zástupce přednosty pro pedagogickou a vědecko - výzkumnou činnost
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
od 2012 Asistent výuky 1. lékařské fakulty University Karlovy Praha
od 2008 Sekundární lékař - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
2009 – 2015 Lékař fotbalového A-týmu SK Slavia Praha
2006 – 2008 Sekundární lékař - Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV

 

Vědecká činnost

 • 37 článků v odborných časopisech (15x s IF), 2 kapitoly v monografii
 • Odborný spolupracovník grantu IGA MZ NT/14092: Diagnostika a operační léčba dislokovaných nitrokloubních zlomenin lopatky, 2013-2015 (Řešitel: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.)         
 • Hlavní řešitel grantu MZ VES 16-28458A:  Trimaleolární zlomeniny hlezna - CT diagnostika zlomenin zadní hrany tibie. Jejich CT klasifikace, operační léčba, 2016-2019

 
Kurzy a stáže

 • UniversitätsCentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
 • AOTrauma Masters Course - Foot and Ankle, Shoulder
 • Annecy Surgery Shoulder Advanced course

 

Členství v odborných společnostech

 • Člen výboru České společnosti pro ortopedii a traumatologii
 • Člen společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

 

Specializace

 • Ramenní pletenec
 • Endoprotetika - kyčel, koleno a rameno
 • Sportovní traumatologie